BẢNG CHIA 2 LỚP 2

     

Giải vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng phân chia 2 - Chân trời sáng tạo

thucdemcungban.vn đọc và soạn giải vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 25, 26 Bảng phân chia 2 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dãi làm bài bác tập về công ty trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Bảng chia 2 lớp 2

*

Bài 1. Trang 25 Vở bài bác Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2:Dựa vào bảng nhân 2, tìm hiệu quả ở bảng phân chia 2 (viết theo mẫu).

*

Trả lời:

Từ bảng nhân 2, em viết được bảng phân chia 2.

2 x 4 = 8

8 : 2 = 4

2 x 5 = 10

10 : 2 = 5

2 x 6 = 12

12 : 2 = 6

2 x 7 = 14

14 : 2 = 7

2 x 8 = 16

16 : 2 = 8

2 x 9 = 18

18 : 2 = 9

2 x 10 = 20

20 : 2 = 10

Bài 2. Trang 25 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2:Tính nhẩm.

6 : 2 = …

16 : 2 = …

10 : 2 = …

14 : 2 = …

2 : 2 = …

8 : 2 = …

18 : 2 = …

12 : 2 = …

4 : 2 = …

20 : 2 = ..

Trả lời:

Theo bảng phân chia 2, em điền được như sau:

6 : 2 = 3

16 : 2 = 8

10 : 2 = 5

14 : 2 = 7

2 : 2 = 1

8 : 2 = 4

18 : 2 = 9

12 : 2 = 6

4 : 2 = 2

20 : 2 = 10

Bài 3. Trang 25 Vở bài bác Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2:Viết số vào chỗ chấm.

… : 2 = 5

… : 2 = 7

… : 2 = 2

… : 2 = 9

… : 2 = 10

… : 2 = 3

… : 2 = 4

… : 2 = 6

… : 2 = 8

… : 2 = 1

Trả lời:

Theo bảng phân tách 2, em điền được như sau:

10 : 2 = 5

14 : 2 = 7

4 : 2 = 2

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

12 : 2 = 6

16 : 2 = 8

2 : 2 = 1

Bài 4. Trang 26 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2:Viết (theo mẫu)

a) Rót dầu tự can to vào những can nhỏ, từng can nhỏ tuổi 2l. Hỏi rót được mấy can nhỏ?

*

b) fan ta xếp đều một trong những ghế vào 2 phòng. Từng phòng có mấy cái ghế?

*

Trả lời:

a) Rót dầu từ bỏ can lớn vào can nhỏ tuổi tức là em bắt buộc chia nhỏ số lít dầu. Bởi vì vậy, em tiến hành phép tính chia.

Xem thêm: Let'S Go Somewhere For A Drink!, Go Somewhere For A Drink Translation

ví dụ là:

- Rót dầu trường đoản cú can 10 l sang những can nhỏ, em thực hiện phép tính 10 : 2 = 5 (can nhỏ).

- Rót dầu từ can 18 l sang những can nhỏ, em tiến hành phép tính 18 : 2 = 9 (can nhỏ).

- Rót dầu trường đoản cú can 20l sang những can nhỏ, em thực hiện phép tính đôi mươi : 2 = 10 (can nhỏ)

*

b) Xếp đều một số trong những ghế vào 2 phòng có nghĩa là em đề xuất chia đông đảo số ghế vào 2 phòng. Bởi vậy, em thực hiện phép tính chia.

Cụ thể là:

- Xếp đầy đủ 8 chiếc ghế vào 2 phòng, em thực hiện phép tính 8 : 2 = 4 (cái ghế).

- Xếp đa số 16 cái ghế vào 2 phòng, em thực hiện phép tính 16 : 2 = 8 (cái ghế).

- Xếp phần đông 6 loại ghế vào 2 phòng, em thực hiện phép tính 6 : 2 = 3 (cái ghế).

Xem thêm: Soạn Bài Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ Ngắn Nhất ), Soạn Bài Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ (Xi

*

Bài 5. Trang 26 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2:Tô đen những ô bao gồm phép tính sai.