Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

     

Bài toán liên quan đến rút về 1-1 vị: phương thức giải & bài tập

Bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (toán rút về đơn vị ) học viên đã được tìm hiểu trong lịch trình Toán 3. Đây là phần kiến thức trọng trung khu của chương trình. Bài viết hôm nay, trung học phổ thông Sóc Trăng đã tổng hợp các dạng toán rút về đơn vị, phương thức giải từng dạng Toán cùng bài tập vận dụng. Hãy cùng theo dõi các bạn nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ


Bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng là dạng toán buộc học sinh phải tìm một trong những phần tương ứng một trong những phần bài toán đã cho để rồi đem số buộc phải tìm nhân hay chia (tùy dạng toán) với một phần đã rút sinh sống trên đó.

Bạn đang xem: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bạn đang xem: bài toán tương quan đến rút về đơn vị: phương thức giải & bài xích tập

Ví dụ 1 (dạnh 1): tất cả 9 thùng dầu hệt nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như vậy chứa từng nào lít dầu?


Tóm tắt:

9 thùng: 414 lít6 thùng: ? lít

Bài giải

Số lít dầu đựng trong một thùng là: 414 : 9 = 46 (l)Số lít dầu cất trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l)

Đáp số: 276 lít

Ví dụ 2(dạng 2): Có 72 kg gạo đừng đông đảo trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng phần lớn trong từng nào bao như thế?

Tóm tắt:

72 kilogam gạo: 8 bao54 kilogam gạo: ? bao

Bài giải

Số gạo đựng trong mỗi bao là: 72 : 8 = 9 (kg)

Số bao đựng 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)

Đáp số: 6 bao

*

II. CÁC DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng có 2 dạng:tìm giá bán trị các đơn vị với tìm số đối kháng vị. Mỗi dạng toán hầu như có cách thức giải không giống nhau. Thuộc tìm hiểu cụ thể bạn nhé !

1. Dạng 1: câu hỏi tìm giá bán trị những đơn vị (giải bởi phép tính chia và phép tính nhân)

Phương pháp giải:

+ bước 1: Tìm quý hiếm một đơn vị chức năng (giá trị một trong những phần trong các phần bằng nhau). Triển khai phép chia.

+ cách 2: Tìm giá trị của khá nhiều đơn vị cùng nhiều loại (giá trị của đa số phần bằng nhau). Triển khai phép nhân.

Ví dụ: có 8 gói kẹo đồng nhất đựng 400 viên kẹo. Hỏi gồm 5 gói kẹo như vậy đựng bao nhiêu viên keọ?

Tóm tắt:

8 gói: 400 viên kẹo

5 gói: ? viên kẹo?

Bài giải:

Một gói kẹo gồm số viên kẹo là : 400 : 8 = 50 (viên)

5 gói kẹo gồm số viên là : 50. 5 = 250 (viên)

Đáp số: 250 viên

Dạng 2: tra cứu số phần (giải bằng 2 phép tính chia)

Phương pháp giải:

+ cách 1: Tìm cực hiếm 1 đơn vị chức năng (giá trị một phần – Đây là cách rút về đối chọi vị, triển khai phép chia).

+ bước 2: kiếm tìm số phần (số đơn vị – phép chia).

Ví dụ: Có 360 cuốn sách xếp phần nhiều vào 2 tủ, từng tủ gồm 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn gồm là từng nào quyển?

Bài giải:

Mỗi tủ bao gồm số sách là: 360 : 2 = 180 (quyển)

Mỗi ngăn tất cả số sách là: 180 : 3 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển

III. CÁCH PHÂN BIỆT 2 DẠNG BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

-Bước 1: Rút về đơn vị chức năng – tức là tìm giá chỉ trị một trong những phần (đều như là nhau)

-Bước 2:

Dạng 1: Tìm giá bán trị nhiều phân (làm tính nhân)Dạng 2: tìm kiếm số phần (làm tính chia)

Do đó học sinh hay nhầm lần giữa cách 2 của hai giao diện bài, đề cập cả học sinh khá giỏi.

– bước 1: Rút về đối chọi vị

– cách 2: đối chiếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm

+ Nếu đơn vị ở cách 1 và đơn vị chức năng phải tìm khác nhau thì lấy lệ chia

+ Nếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm như là nhau thì lấy lệ nhân.

Khi gọi đề việc rút về đối kháng vị các bạn chú ý để phân biệt việc thuộc dạng nào để gia công cho đúng nhé !

IV. BÀI TẬP BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

1. Dạng 1: vấn đề tìm giá trị các đơn vị

Bài 1. Có 234kg mặt đường chia mọi vào 6 túi. 8 túi như vậy tất cả số con đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi tất cả số kg đường là: 234 : 6 = 32 (kg)

8 túi tất cả số con đường là: 8 x 32 = 256 (kg)

Đáp số: 256 kg

Bài 2. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn:

Mỗi bao xi măng nặng số ki lô gam là: 350 : 7 = 50 (kg)

5 bao xi măng có số ki lô gam là: 5 x 50 = 250 (kg)

Đáp số: 250kg

Bài 3: Có 9 vỏ hộp kẹo giống hệt chứ tổng số 144 viên kẹo, bạn ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì không còn 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được phân tách kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp đựng số viên kẹo là: 144 : 9 = 16 (viên)

8 hộp có số viên kẹo là: 8 x 16 = 128 (viên)

Số em thiếu nhi được phân chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 em

Bài 4: Có 7 thùng dầu, từng thùng bao gồm 12 lít. Nếu rước số dầu bên trên chia phần đa vào các thùng 4 lít thì phân tách được từng nào thùng?

Hướng dẫn:

Tổng số dầu là: 7 x 12 = 84 (lít)

Số thùng chia phần nhiều là: 84 : 4 = 21 (lít)

Đáp số: 21 lít

Bài 5: Một cửa hàng nhập về 168 bao con đường và chia phần đa vào 3 kho, sau đó lại nhập cấp dưỡng mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao con đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã cung cấp bao nhiêu bao đường

Hướng dẫn:

Lúc đầu nhập về mỗi kho số bao đường là: 168 : 3 = 56 (bao)

Mỗi kho thời gian sau tất cả số bao đường là: 56 + 16 = 72 (bao)

Cửa hàng đã buôn bán hết số bao con đường là: 2 x 72 = 144 (bao)

Đáp số: 144 bao

Bài 6: Lan tất cả 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn sót lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

24 viên kẹo ứng với số hộp kẹo nguyên là: 6 – 4 = 2 (hộp)

Mỗi hộp tất cả số viên kẹo là: 24 : 2 = 12 (viên)

Lan có toàn bộ số viên kẹo là: 12 x 6 = 72 (viên)

Đáp số: 72 viên

Bài 7: Lúc đầu có 5 xe cài chở tổng cộng 210 bao con đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe pháo nữa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

Hướng dẫn:

Mỗi xe download chở số bao con đường là: 210 : 5 = 42 (bao)

3 xe pháo chở được số bao gạo là: 3 x 42 = 126 (bao)

Tổng số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

Bài 8: Một cửa hàng có 6 hộp cây viết chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây cây bút chì, shop đã cung cấp hết 4 hộp cây viết chì. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu cây bút chì?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp bút đựng số cây cây viết là: 144 : 6 = 24 (cây)

Cửa hàng đã bán hết số bút chì là: 4 x 24 = 96 (cây)

Cửa hàng còn sót lại số cây viết chì là: 144 – 96 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây cây viết chì

Bài 9.

Xem thêm: Bài Văn Tưởng Tượng Lớp 9 - Những Bài Văn Tự Sự Lớp 9 Hay

 Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn nữa xe thiết bị hai 400kg gạo. Xe trước tiên chở 8 bao gạo, xe thiết bị hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Số bao gạo xe đầu tiên chở nhiều hơn nữa xe sản phẩm hai là:

8 – 6 = 2 (bao)

Mỗi bao gạo đựng số gạo là:

400 : 2 = 200 (kg)

Xe đầu tiên chờ được số gạo là:

200 × 38 = 1600 (kg)

Xe đồ vật hai chở được số gạo là:

200 × 6 = 1200 (kg).

Đáp số: Xe lắp thêm nhất: 1600kg; Xe sản phẩm công nghệ hai: 1200kg.

Dạng 2: kiếm tìm số phần

Bài 1. Hùng có 56 ngàn đồng download được 8 quyển chuyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng thiết lập được từng nào quyển chuyện tranh như thế?

Hướng dẫn: 

Giá tiền từng quyền truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng tất cả số chi phí là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số quyển truyện Dũng hoàn toàn có thể mua được là:

35 : 7 = 5 (quyển).

Đáp Số: 5 quyền.

Bài 2. Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi hy vọng chia mang lại 36 em thiếu hụt nhi, từng em 6 viên kẹo thì đề nghị mua toàn bộ bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo cất số viên kẹo là:

40 : 5 = 8 (viên)

Số viên kẹo cần có để chia cho các em thiếu nhi là:

6 × 36 = 216 (viên)

Vậy số gói kẹo đề xuất mua là:

216 : 8 = 27 (gỏi).

Đáp số: 27 gói kẹo.

Bài 3: Một shop có một số trong những thùng dầu hệt nhau chứa tổng cộng 72 lít, fan ta cung ứng số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng gồm bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn:

3 thùng gồm số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng cất số lít dầu là: 27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu cửa hàng có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng)

Bài 4: An bao gồm 64 viên bi chia hồ hết thành 8 hộp, Bình gồm 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có thấp hơn An từng nào hộp bi?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp bao gồm số viên bi là : 64 : 8 = 8 (viên)

Bình bao gồm số vỏ hộp bi là: 48 : 8 = 6 (hộp)

Bình có thấp hơn An số vỏ hộp là: 8 – 6 = 2 (hộp)

Bài 5: Biết rằng cứ 5 gói kẹo giống hệt thì đếm được 40 viên. Hỏi ý muốn chia mang đến 36 em thiếu hụt nhi, từng em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo tất cả số viên: 40 : 5 = 8 (viên)

Số kẹo đề xuất chia đủ mang đến 36 em là: 36 x 6 = 216 (viên)

Số gói kẹo buộc phải là: 216 : 8 = 27 (gói)

Bài 6: Một shop có 6 thùng nước mắm giống hệt chứa tổng số 54 lít. Siêu thị đã phân phối hết 36 lít. Hỏi cửa hàng đã buôn bán bao nhiêu thùng nước mắm?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng cất số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Bài 7.

Xem thêm: Đặc Điểm Nổi Bật Của Nước Ta Sau 1954 Là, Đặc Điểm Nổi Bật Của Tình Hình Nước Ta Sau

 Huệ vội 9 chiếc thuyền đôi mắt 36 phút, Hoa gấp 6 dòng thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ gấp 5 dòng thuyền và Hoa vội vàng 4 cái thuyền thì có lẽ ai gấp ngừng trước? (Biết hai bạn ban đầu gấp thuyền và một lúc)

Hướng dẫn:

Thời gian Huệ cấp một loại thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời gian Hoa cấp một chiếc thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời gian để Huệ cấp 5 chiếc thuyền là:

4 × 5 = đôi mươi (phút)

Thời gian đề Hoa gấp 4 dòng thuyền là:

5 × 4 = đôi mươi (phút)

Vậy nếu cặp đôi bạn trẻ cùng bắt đầu thì cả hai bạn sẽ xong cùng một lúc.

Trên đây, thpt Sóc Trăng vẫn tổng đúng theo lại những dạng bài xích toán tương quan đến rút về đối kháng vị: phương thức giải và bài tập vận dụng. Hi vọng, chia sẻ cùng bài bác viết, bạn nắm vững hơn phần kiến thức Toán 3 rất đặc biệt này. Hẹn gặp mặt lại chúng ta trong những bài viết sau nhé !