Bài thơ cây tre việt nam của nguyễn duy

     
*
*
*

Bài thơ Tre Việt Nam được viết theo thể thơ gì?

*


Tre Việt Nam

Tre xanh,

Xanh từ bỏ bao giờ?

Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh

Thân bé guộc, lá ý muốn manh

Mà sao đề nghị lũy phải thành tre ơi?

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi khu đất vôi bạc tình màu?

Có gì đâu, bao gồm gì đâu

Mỡ color ít, chắt dồn thọ hóa nhiều

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre từng nào rễ bấy nhiêu đề xuất cù.

Bạn đang xem: Bài thơ cây tre việt nam của nguyễn duy

Vươn bản thân trong gió tre đu

Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

Tre xanh không đứng qua đời mình bóng râm.

Bão bùng thân quấn lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng sinh hoạt riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

Chẳng may thân gãy cành rơi

Vẫn nguyên dòng gốc truyền đời mang đến măng

Nòi tre đâu chịu đựng mọc cong

Chưa lên đang nhọn như chông kỳ lạ thường.

Lưng è cổ phơi nắng nóng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường đến con.

Măng non là búp măng non.

Đã sở hữu dáng trực tiếp thân tròn của tre.

Năm qua đi, tháng qua đi

Tre già măng mọc có gì lạ lẫm đâu

Mai sau,

Mai sau,

Mai sau,

Đất xanh tre mãi xanh color tre xanh.

Xem thêm: Bài 28 Lịch Sử 10

NGUYỄN DUY

Luỹ thành: Bờ cao, thường xuyên đắp bằng đất hoặc xây bằng gạch đá để bảo đảm an toàn khu vực bên trong (luỹ tre: hàng tre trồng khôn cùng dày làm thành rào bảo vệ)


Bài thơ Tre Việt Nam của tác giả nào?

*


Tre Việt Nam

Tre xanh,

Xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa... đã bao gồm bờ tre xanh

Thân tí hon guộc, lá ý muốn manh

Mà sao phải lũy cần thành tre ơi?

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù khu đất sỏi đất vôi bạc đãi màu?

Có gì đâu, bao gồm gì đâu

Mỡ color ít, chắt dồn lâu hóa nhiều

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu bắt buộc cù.

Vươn bản thân trong gió tre đu

Cây khem khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu các nắng nỏ trời xanh

Tre xanh không đứng khuất mình trơn râm.

Bão bùng thân quấn lấy thân

Tay ôm tay níu tre ngay gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng làm việc riêng

Lũy thành từ này mà nên hỡi người

Chẳng may thân gãy cành rơi

Vẫn nguyên chiếc gốc truyền đời mang đến măng

Nòi tre đâu chịu đựng mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông kỳ lạ thường.

Lưng nai lưng phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường đến con.

Măng non là búp măng non.

Đã có dáng thẳng thân tròn của tre.

Xem thêm: Việc Phát Minh Ra Máy Tính Điện Tử Là Người Phát Minh Ra Máy Tính?

Năm qua đi, tháng qua đi

Tre già măng mọc có gì quá lạ đâu

Mai sau,

Mai sau,

Mai sau,

Đất xanh tre mãi xanh màu sắc tre xanh.

NGUYỄN DUY

Luỹ thành: Bờ cao, hay đắp bởi đất hoặc xây bởi gạch đá để đảm bảo khu vực bên trong (luỹ tre: hàng tre trồng hết sức dày làm thành rào bảo vệ)