BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN

     

Định công cụ Jun – Len-xơ cho bọn họ biết phương pháp tính nhiệt lượng tỏa ra bên trên dây dẫn gồm điện trở R khi loại điện có cường độ I chạy qua trong khoảng thời hạn t, những em đang biết qua bài học kinh nghiệm trước.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật jun


Trong bài này, bọn họ cùng vận dụng định cách thức Jun – Len-Xơ để giải những bài tập, qua đó giúp những em nắm rõ hệ thức tính của định lao lý Jun – Len-xơ và dễ dàng vận dụng định chính sách này để giải những dạng bài bác tập tương tự sau này.

Bài 1 trang 47 SGK vật dụng Lý 9: Một bếp từ hoạt động bình thường có năng lượng điện trở R = 80Ω với cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5(A).

Bạn sẽ xem: bài xích tập áp dụng Định chế độ Jun – Len-Xơ (Joule – Lenz) – vật dụng lý 9 bài bác 17


a) Tính sức nóng lượng mà phòng bếp tỏa ra vào 1(s).

b) Dùng bếp từ trên để đung nóng 1,5l nước gồm nhiệt độ ban đầu là 25o C thì thời hạn đun nước là trăng tròn phút. Coi rằng nhiệt lượng hỗ trợ để lun sôi nước là gồm ích, tính năng suất của bếp. Cho biết thêm nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c) mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính tiền điện bắt buộc trả cho bài toán sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, ví như giá 1 kWh.h là 700 đồng

° lời giải bài 1 trang 47 SGK thứ Lý 9:

◊ Đề cho: R = 80Ω; I = 2,5A

a) nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra trong 1 giây là:

 Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) nhiệt độ lượng quan trọng để hâm sôi nước là:

 Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º – 25º) = 472500J

– nhiệt lượng do nhà bếp tỏa ra là:

 Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

– năng suất của phòng bếp là: .100% = .100% = 78,75%

c) Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:

 A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

– Tiền năng lượng điện (Td) yêu cầu trả là: Td = 700.45 = 31500(đồng).

Bài 2 trang 48 SGK đồ vật Lý 9: Một nóng điện gồm ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện nuốm 220V để hâm sôi 2l nước từ nhiệt độ độ thuở đầu 20oC. Năng suất của nóng là 90%, trong các số đó nhiệt lượng hỗ trợ để hâm sôi nước được xem như là có ích.

a) Tính nhiệt độ lượng cần cung ứng để đun sôi lượng nước trên, biết sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Điểm Đến Đường Thẳng Trong Không Gian

b) Tính nhiệt độ lượng mà ấm điện vẫn tỏa ra khi đó.

c) Tính thời hạn đun sôi lượng nước trên.

° giải mã bài 2 trang 48 SGK vật Lý 9:

◊ Đề cho: Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC; Hiệu suất H = 90%;

a) sức nóng lượng cần cung cấp để hâm nóng lượng nước trên là:

 Q1 = c.m.(T – T0) = 4200.2.(100 – 20) = 672000(J).

b) Nhiệt lượng mà ấm điện đang tỏa ra khi ấy là:

– tự công thức năng suất của bếp:

 

c) thời hạn đun sôi số lượng nước trên là:

– tự công thức: 

*

Bài 3 trang 48 SGK đồ dùng Lý 9: Đường dây dẫn từ mạng điện phổ biến tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và bao gồm lõi bằng đồng nguyên khối với tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện vắt ở cuối mặt đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng những dụng nạm điện bao gồm tổng hiệu suất là 165W trung bình 3h mỗi ngày. Biêt năng lượng điện trở suất của đồng là l,7.10-8Ωm.

a) Tính năng lượng điện trở của cục bộ đường dây dẫn tự mạng điên phổ biến tới gia đình.

b) Tính cường độ dòng điện chạy vào dây dẫn lúc sử dụng công suất đã cho trên đây

c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này vào 30 ngày theo đơn vị kW.h

° lời giải bài 3 trang 48 SGK thứ Lý 9:

◊ Đề cho: l = 40m; S = 0,5mm2 = 0,5.10-6m2, U = 220V; p. = 165W; t = 3h = 3.3600 = 10800s; ρ = l,7.10-8Ωm

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn là:

 

*

b) Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là:

– tự công thức:  

c) năng suất tỏa ra bên trên dây dẫn Pdd là:

 

*
 
*

– nhiệt độ lượng lan ra bên trên dây dẫn Qdd là:

 

*
 
*

– lưu ý: 1kWh = 1000W.3600s = 3600000J.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Biển Đông Là Gì? Đặc Điểm Chung Của Vùng Biển Nước Ta Là Gì

Hy vọng với nội dung bài viết luyện tập về bài xích tập vận dụng Định luật pháp Jun – Len-Xơ (Joule – Lenz) giúp các em hiểu rõ hơn trong câu hỏi vận dụng kim chỉ nan vào giải bài tập, chúc những em học hành tốt, đông đảo góp ý cùng thắc các em hãy giữ lại nhận xét sống dưới bài viết nhé.