Bài tập toán hình lớp 6

  -  
- Chọn bài bác -Bài 1: Nửa khía cạnh phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: lúc nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết thêm số đoBài 6: Tia phân giác của gócLuyện tập trang 87Bài 7: thực hành thực tế đo góc trên mặt đấtBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácÔn tập phần hình học tập Toán 6 Tập 2

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 Ôn tập phần hình học tập Toán 6 Tập 2 giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và hòa hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): a) Góc là gì?

b) Góc bẹt là gì?

c) Nêu hình hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 6

Lời giải:

a) Góc là hình tạo vì chưng hai tia tầm thường gốc.

b) Góc bẹt là góc gồm hai cạnh là hai tia đối nhau.

c) Hình ảnh thực tế của góc vuông như: góc tờ giấy, góc phương diện bàn hình chữ nhật, góc viên gạch vuông nát mặt sàn nhà …

Hình hình ảnh thực tế của góc bẹt như: thước đo góc, góc tạo bởi vì kim giờ cùng kim phút cơ hội 6 giờ, …

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): a) Góc vuông là gì?

b) Góc nhọn là gì?

c) Góc tù đọng là gì?

Lời giải:

*

a) Góc vuông là góc tất cả số đo bằng 90o.

b) Góc nhọn là góc bé dại hơn góc vuông.

c) Góc tù là góc to hơn góc vuông như bé dại hơn góc bẹt.

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ: a) nhị góc phụ nhau.

b) nhì góc bù nhau.

c) nhì góc kề nhau.

Lời giải:

a) Vẽ góc xOy có số đo bởi 90o. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Lúc đó: hai góc xOz với góc zOy là nhì góc phụ nhau.

*

b) Vẽ góc xOy tất cả số đo bởi 180o. Vẽ tia Oz bất kể không trùng với nhì tia Ox, Oy. Lúc đó: nhì góc xOz và zOy là nhì góc bù nhau.

*

c) Vẽ tia Ox. Trên hai nửa phương diện phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ nhì tia Oy, Oz. Khi đó: nhị góc xOy cùng xOz là nhì góc kề nhau.


*

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ: a) Góc 60o.

b) Góc 135o.

Xem thêm: Hai Cửa Hàng Có 42 Tạ Gạo - Câu Hỏi Của Nguyenkhanhduy

c) Góc vuông.


Lời giải

a) Vẽ tia Ox. Đặt thước đo góc thế nào cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox cùng tia Ox đi qua vạch 0o của thước.

– Vẽ tia Oy đi qua vạch 60o của thước đo góc, ta có góc xOy = 60o

*

b) Vẽ tia Oa Đặt thước đo góc làm sao để cho tâm của thước trùng với cội O của tia Oa và tia Oa đi qua vạch 0o của thước.

– Vẽ tia Ob trải qua vạch 135o của thước đo góc, ta tất cả góc aOb = 135o

*

c) Vẽ tia Om. Đặt thước đo góc làm thế nào cho tâm của thước trùng với cội O của tia Om và tia Om trải qua vạch 0o của thước.

– Vẽ tia On đi qua vạch 90o của thước đo góc. Ta tất cả góc mon = 90o hay góc mon là góc vuông.


*

Bài 5 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox, Oy. Làm vắt nào nhằm chỉ đo nhì lần mà hiểu rằng số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Tất cả mấy biện pháp làm?

Lời giải

*

Cách 1: Đo hai góc xOz với yOz. Tổng số do hai góc này chính là số đo của góc xOy.

Cách 2: Đo góc xOy cùng góc xOz (hoặc góc yOz). Hiệu số đo nhì góc này chính là góc đo của góc yOz (hoặc xOz).

Bài 6 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): đến góc 60o. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Lời giải

*

Giả sử góc xOy = 60o. điện thoại tư vấn Ot là tia phân giác của góc xOy.

Ta có:


*

Suy ra giải pháp vẽ nhì tia Ot như sau:

– trên một nửa khía cạnh phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot làm sao cho góc xOt = 30o

Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Bài 7 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Tam giác ABC là gì?

Lời giải

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi cha điểm A, B, C không thẳng hàng.

*

Bài 8 (trang 96 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao để cho AB = 3cm, AC = 2,5cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Lời giải

*

– Vẽ đoạn trực tiếp BC tất cả độ dài 3,5 cm.

Xem thêm: Tiếng Anh 123 - Tiếng Anh Lớp 2

– Vẽ cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C; 2,5cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ những đoạn trực tiếp AB, AC ta được tam giác ABC.