Bài tập tính từ đuôi ing và ed

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập tính từ cùng trạng từMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
100 bài bác tập tính từ bỏ đuôi Ing cùng Ed tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

100 bài bác tập tính trường đoản cú đuôi Ing cùng Ed bao gồm đáp án

Tương ứng cùng với từng bài bác trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ cung ứng cho các bạn phần bài xích tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh này khiến cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần kim chỉ nan đã được trình diễn trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ đuôi ing và ed

Trước khi có tác dụng Bài thói quen từ tận cùng bằng -ing với -ed trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, chúng ta cũng có thể tham khảo tại chương: Tính trường đoản cú tận cùng bằng -ing với -ed trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm xong xuôi bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing với -ed:

Bài 1: Complete the sentences for each situation. Use the word in brackets + -ing or –ed.

1. The film wasn"t as good as we had expected. (disappoint...)

a The film was disappointing.

b We were disappointed with the film.

2. Donna teaches young children. It"s a very hard job, but she enjoys it. (exhaust...)

a She enjoys her job but it"s often ............... .

b At the end of a day"s work, she is often ........ .

3. It"s been raining all day. I hate this weather. (depress...)

a This weather is ............... .

b This weather makes me ............... .

c It"s silly to get ...... Because of the weather.

4. Clare is going khổng lồ Mexico next month. She has never been there before. (excit...)

a It will be an ....... Experience for her.

b Going khổng lồ new places is always ............... .

c She is really ...... About going to lớn Mexico.

Hiển thị đáp án

2. A exhausting

b exhausted

3. A depressing

b depressed

c depressed

4. A exciting

b exciting

c excited


Bài 2: Choose the correct word.

1. I was disappointing/disappointed with the film. I had expected it khổng lồ be better. (disappointed is correct)

2. Are you interesting/interested in football?

3. The football match was very exciting/excited. I enjoyed it.

4. It"s sometimes embarrassing/embarrassed when you have khổng lồ ask people for money.

Xem thêm: Việc Của Lá Là Phải Xanh - Ta Chỉ Là Chiếc Lá, Việc Của Mình Là Xanh

5. Bởi you easily get embarrassing/embarrassed?

6. I had never expected khổng lồ get the job. I was really amazing/amazed when I was offered ot.

7. She has really learnt very fast. She has made astonishing/astonished progress.

8. I didn"t find the situation funny. I was not amusing/amused.

9. It was a really terrifying/terrified experience. Afterwards everybody was very shocking/shocked.

10. Why bởi vì you always look so boring/bored? Is your life really so boring/bored?

11. He"s one of the most boring/bored people I"ve ever met. He never stops talking & he never says anything interesting/interested.

Hiển thị đáp án

2. Interested

3. Exciting

4. Embarrassing

5. Embarrassed

6. Amazed

7. Astonishing

8. Amused.

9. Terrifying .... Shocked

10. Bored .... Boring

11. Boring .... Interesting


Bài 3: Complete each sentence using a word from the box:

amusing/amused annoying/annoyed boring/bored

confusing/confused disgusting/disgusted exciting/excited

exhausting/exhausted interesting/interested surprising/surprised

1. He works very hard. It"s not surprising that he"s always tired.

2. I"ve got nothing lớn do. I"m .... .

3. The teacher"s explanation was .... . Most of the students didn"t understand it.

4. The kitchen hadn"t been cleaned for ages. It was really .... .

5. I seldom visit are galleries. I"m not particularly .... In art.

6. There"s no need to lớn get .... Just because I"m a few minutes late.

7. The lecture was .... I fell asleep.

8. I"ve been working very hard all day & now I"m .... .

9. I"m starting a new job next week. I"m very .... About it.

10. Steve is very good at telling funny stories. He can be very .... .

11. Liz is a very .... Person. She know a lot, she"s travelled a lot and she"s done lots of different things.

Hiển thị đáp án

2. Bored

3. Confusing

4. Disgusting

5. Interested

6. Annoyed

7. Boring

8. Exhausted

9. Excited

10. Amusing

11. Interesting


Đã có app thucdemcungban.vn trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài đặt ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bọn chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: I’M Happy ____ That You’Ve Passed Your Driving Test, Choose The Best Option:

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/thucdemcungban.vnteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.thucdemcungban.vn để liên tiếp theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.