Bài Tập There Is There Are Lớp 6

  -  

There is cùng There are là 2 cặp cấu tạo luôn xuất hiện thêm cùng nhau để reviews về số lượng của đồ nào đó. Mặc dù thế, hai kết cấu này vẫn có sự khác biệt nhau về phong thái dùng. Để giúp cho bạn tránh nhầm lẫn thân cặp cấu tạo này trong quá trình thực hành, chúng tôi xin gửi cho bạn bài viết dưới trên đây về những dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi cùng làm bài bác tập nhé!


Thực hành bài bác tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kiến thức và cách dùng Theere is there are của giờ đồng hồ Anh ngay bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an apple on the table.

(Có một quả táo khuyết trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa lạnh trong bình)

Nếu danh từ đầu tiên của chuỗi liệt kê là danh từ số ít thì ta dùng cấu tạo ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler & a book on the table.

(Có một chiếc bút, một cái thước kẻ và một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có cha quả chuối trong túi của tôi)

Khi danh tự của chuỗi liệt kê bước đầu bằng danh trường đoản cú số các thì dùng cấu trúc ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 trái cam, 4 trái chuối với 1 mẫu bánh trong tủ lạnh)


*

Luyện tập bài xích tập There is There are


Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào nơi trống sao để cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats and a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp đến xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo trường đoản cú a/an/some/any vào nơi trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La, Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling fan in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt và sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats & a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu tủ định thường dùng any không dùng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh tự số ít đề xuất dùng There is chứ không dùng There are)

3. Some ➔ any (vì câu phủ định thường dùng any không cần sử dụng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ ko đếm được đề xuất dùng There is chứ không dùng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh từ số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ người là danh từ bỏ đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng cấu tạo There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng phủ định cần dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh từ đếm được số các và kết hợp cùng cấu tạo There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng che định nên dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng phủ định đề nghị dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh từ bỏ đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng kết cấu There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng lấp định nên dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling tín đồ in my house.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng ngờ vực nên sử dụng ‘any’

There is ___ some _____ salt and sugar in these sauce.

Xem thêm: Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng, Trường Th Đinh Tiên Hoàng

➔ muối hạt và mặt đường là danh từ ko đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ kết cấu there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa trình làng các kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về there is There are và bài tập There is There are tất cả đáp án. Công ty chúng tôi hy vọng đều dạng bài tập này đã giúp bạn thành thạo rộng về There is There are. Good luck!