Bài Tập Rút Gọn Phân Số Lớp 4

  -  

Cách giải Rút gọn gàng phân số lớp 4 gồm các dạng bài tập có cách thức giải cụ thể và các bài tập nổi bật từ cơ bạn dạng đến nâng cao giúp học sinh biết giải pháp làm Rút gọn gàng phân số lớp 4. ở kề bên có là 12 bài bác tập áp dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 4 này.

Bạn đang xem: Bài tập rút gọn phân số lớp 4


Rút gọn phân số lớp 4 và cách giải

I/ Lý thuyết

+ Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân chia hết đến số tự nhiên nào to hơn 1.

+ phân chia tử số và chủng loại số cho số đó.

Cứ làm cho như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản.

II/ những dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: Rút gọn gàng phân số

1. Phương thức giải

+ Xét coi tử số và mẫu số cùng phân tách hết mang lại số tự nhiên nào to hơn 1.

+ phân chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm cho như thế cho tới khi cảm nhận phân số về tối giản.

Xem thêm: Class Allows Students To Acquire Knowledge About Living Things

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Rút gọn những phân số sau:

a,3045

b,2428

c,1636

d,78102

Lời giải:

a,

3045=30:345:3=1015=10:515:5=23

b,

2428=24:228:2=1214=12:214:2=67

c,

1636=16:236:2=818=8:218:2=49

d,

78102=78:2102:2=3951=39:351:3=1317

Ví dụ 2: Rút gọn các phân số:3648; 414141494949

Lời giải:

3648=36:1248:12=34; 414141494949=414141:10101494949:10101=4149

II.2/ Dạng 2: Tìm phân số về tối giản

1. Phương pháp giải

Phân số buổi tối giản là phân số có tử số và mẫu mã số ko cùng phân chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, giỏi phân số tối giản là phân số tất yêu rút gọn gàng được nữa.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: trong các phân số bên dưới đây, phân số như thế nào là phân số về tối giản?

4954; 3913; 1226; 12192

Lời giải:

Phân số 4954là phân số về tối giản.

Ví dụ 2: trong các phân số sau:2654; 59; 1122; 2136; 719

a, Phân số nào là phân số về tối giản?

b, Phân số nào chưa tối giản, hãy rút gọn.

Lời giải:

a, những phân số buổi tối giản làm sao là:59; 719

b, những phân số chưa buổi tối giản là:2654;  1122; 2136

2654=26:254:2=1327

1122=11:1122:22=12

2136=21:336:3=712

III. Bài tập vận dụng

1. Bài xích tập gồm lời giải

Bài 1: Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

26;1220;23;36

Lời giải:

Phân số về tối giản là: 23

Bài 2: Rút gọn gàng phân số:7284để phân số sau biến phân số tối giản:

Lời giải:

Ta thấy phân số 7284có tử với mẫu hầu hết chia hết mang lại 4:

7284=72:484:4=1821

Ta thấy phân số 1821có tử cùng mẫu hầu như chia hết đến 3:

1821=18:321:3=67

Vậy 67 là phân số buổi tối giản của phân số7284

Bài 3: Điền số tương thích vào vị trí trống 3620=36:...30:...=......

Lời giải:

3630=36:630:6=65

2. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: Rút gọn các phân số:2550; 15120; 64720; 525

Bài 2: Viết số tương thích vào chỗ trống:160320=16...=...16=4...=12

Bài 3:Tính nhanh

a,5×7×8×9×107×8×9×10×11

b,3×145+3×556×215+6×85

Bài 4:Trong những phân số sau, phân số nào là phân số tối giản. Phân số làm sao chưa buổi tối giản em hãy rút gọn.

910; 1518; 2115; 54; 164; 256112

Bài 5: Rút gọn gàng phân số:25×8+25×9+25−25×599+98+97+96

Bài 6:Rút gọn các phân số tiếp sau đây thành phân số tối giản.

Xem thêm: Một Số Bài Toán Lớp 3 Học Kỳ 1 Năm 2021, Tổng Hợp Trọn Bộ Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 3

a,69; 624; 4896; 4298

b,2436; 1830; 15120; 80240

c,525; 75100; 64720; 161000

Bài 7:Tìm phân số tối giản trong những phân số sau:

416; 25; 1524; 712; 1618; 4950

Bài 8:Hãy tìm 1 số tự nhiên, biết rằng sau thời điểm chia cả tử số và mẫu mã số của phân số 4756cho số kia ta được phân số 78.

Bài 9: Tính cực hiếm của biểu thức sau:A=3×7×87×8×9

Bài 10: kiếm tìm x, biết:x+13=1624

Bài 11: Rút gọn những phân số sau:

31313535; 204204217217; 414141494949; 171171171180180180

Bài 12: Rút gọn những phân số sau thành phân số buổi tối giản:

1845; 3584; 72120; 36108; 75145; 100175

Bài 13:Rút gọn những phân số sau về phân số tối giản:


a)
*
b)
*

Bài 14:Tìm phân số có tổng tử số và chủng loại số bằng 256 và sau thời điểm rút gọn gàng phân số ta được phân số về tối giản là

*