Bài Tập Biểu Thức Có Chứa Một Chữ Lớp 4

     

………………………………………………………………………………

b) các số 58 674, 56 743, 65 065, 75 420 viết theo vật dụng tự từ to đến bé bỏng là:

……………………………………………………………………………...

Bạn đang xem: Bài tập biểu thức có chứa một chữ lớp 4

Hướng dẫn giải:

a) 23 345, 32 246, 32 435, 40 809.

b) 75 420, 65 065, 58 674, 56 743.

Bài 2. Viết số gồm:

a) 4000 + 500 + 30 + 8

b) 70000 + 6000 + 500 + 40 + 6

c) 80000 + 2000

d) 90000 + 900 + 9

e) 6000 + 400 + 3

Hướng dẫn giải:

a) 4000 + 500 + 30 + 8 = 4538

b) 70000 + 6000 + 500 + 40 + 6 = 76546

c) 80000 + 2000 = 82000

d) 90000 + 900 + 9 = 90909

e) 6000 + 400 + 3 = 6403

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 8627 + 5769

b) 6452 – 5734

c) 6618 x 5

d) 28467 : 7

Hướng dẫn giải:

*

Bài 4. Tính quý hiếm biểu thức (theo mẫu):

*

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 5. tra cứu a:

a) a x 7 = 5677 + 784

b) a : 6 = 1548 - 267

Hướng dẫn giải:

a) a x 7 = 5677 + 784

a x 7 = 6461

a = 6461 : 7

a = 923

b) a : 6 = 1548 – 267

a : 6 = 1281

a = 1281 x 6

a = 7686

Bài 6. Tính nhẩm:

30000 + 20000 + 4000

90000 – 30000 + 5000

70000 – (4000 + 6000)

Hướng dẫn giải:

30000 + 20000 + 4000 = 50000 + 4000 = 54000

90000 – 30000 + 5000 = 60000 + 5000 = 65000

70000 – (4000 + 6000) = 70000 – 10000 = 60000

C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Viết số gồm:

a) 3000 + 700 + 40 + 5

b) 4000 + 600 + 10

c) 2000 + 80 + 9

d) 5000 + 2

Bài 2.

Xem thêm: Gửi Tiết Kiệm Mỗi Tháng 2 Triệu, Tích Góp Nhỏ Cho Ước Mơ Lớn

Đặt tính rồi tính:

a) 234 x 5

b) 2345 x 6

c) 10236 : 3

d) 18954 : 6

Bài 3. Tính

a) 7200 – 3456 : 4

b) 4350 + 2136 : 6

Bài 4. kiếm tìm a:

a) a x 8 = 1880

b) a : 9 = 357

c) 3285 : a = 9

Bài 5. Tính giá trị biểu thức theo mẫu:

*

*

Bài 6. Tính quý hiếm biểu thức:

a) 2000 – a x 3 với a = 12

b) 36 x (32 : b) với b = 4

Bài 7. Tính nhẩm:

a) 40000 + 20000 x 3

b) 70000 – 10000 : 2

c) (50000 + 30000) : 4

Bài 8. Viết tiếp vào nơi chấm:

a) với m = 7 thì 153 – m x 5 = ………

b) với n = 4 thì 264 + 68 : n = ……….

c) cùng với a = 39 thì 425 – (a + 78) = ……..

d) với b = 6 thì 48 x (36 : b) = ………

Bài 9. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 29cm, chiều rộng lớn 19cm. Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật đó. Tìm độ lâu năm cạnh của hình vuông.

Bài 10.

Xem thêm: Cơ Thể Người Trưởng Thành Có Bao Nhiêu Tế Bào, Cơ Thể Con Người Có Khoảng Bao Nhiều Tế Bào

năm nay anh 14 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 1 trong những mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên thucdemcungban.vn để hiểu bài tốt hơn.