Bài Hát Tiếng Anh Lớp 3 Hello Hello How Are You

     

Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe cùng đọc lại). A) This is Tony. Đây là Tony. Hello, Tony. Xin chào, Tony. B) & this is Linda. Và đó là Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

Bạn đang xem: Bài hát tiếng anh lớp 3 hello hello how are you


Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe cùng đọc lại).

Click tại trên đây để nghe:

*

a) This is Tony.

Hello, Tony.

b) and this is Linda.

Hi, Linda. Nice to lớn meet you.

Tạm dịch:

a) Đây là Tony.

Xin chào, Tony.

b) Và đấy là Linda.

Xin chào, Linda. Siêu vui theo thông tin được biết bạn.

Bài 2: Point and say. (Chỉ cùng nói).

This is Peter.

Hello, Peter. Nice lớn meet you.

And this is Quan.

Hello, Quan. Nice to meet you.

This is Linda.


Hi, Linda. Nice khổng lồ meet you.

And this is Tony.

Hi, Tony. Nice khổng lồ meet you.

Tạm dịch:

Đây là Peter.

Xin chào, Peter. Rất vui được biết bạn.

Và đây là Quân.

Xin chào, Quân. Rất vui được biết bạn.

Đây là Linda.

Xin chào, Linda. Khôn cùng vui theo luồng thông tin có sẵn bạn.

Và đây là Tony.

Xin chào, Tony. Cực kỳ vui được biết bạn.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

This is Linda.

Hi, Linda. Nice to lớn meet you.

And this is Mai.

Hi, Mai. Nice to lớn meet you.

Xem thêm: Bài 116 Trang 51 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 116 Trang 51

This is Peter.

Hi, Peter. Nice to meet you.

Tạm dịch:

Đây là Linda.

Xin chào, Linda. Siêu vui được biết thêm bạn.

Và đó là Mai.

Xin chào, Mai. Siêu vui theo luồng thông tin có sẵn bạn.

Đây là Peter.

Xin chào, Peter. Vô cùng vui theo luồng thông tin có sẵn bạn.

Bài 4: Listen & tick. (Nghe cùng đánh dấu).

Click tại phía trên để nghe:

*

Đáp án:1. A 2. B

Audio script

1. Nam: Mai, this is Linda.

Mai: Hello, Linda.

2. Quan: Tony, this is Phong.

Phong: Hello, Tony.

Tạm dịch:

1. Nam: Mai, đấy là Linda.Mai: Xin chào, Linda.2. Quan: Tony, đó là Phong.Phong: Xin chào, Tony.

Bài 5: Look và write. (Nhìn và viết).

*

a) 1. Linda: This is Nam.

Peter: Hi, Nam. Nice to lớn meet you.

b) 2. Mai: This is Phong.

Linda: Hi, Phong. Nice to meet you.

Tạm dịch:

a) Đây là Nam.

Xin chào, Nam. Cực kỳ vui được biết bạn.

b) Đây là Phong.

Xin chào, Phong. Khôn xiết vui được biết thêm bạn.

Bài 6: Let’s sing. (Nào họ cùng hát).

Click tại phía trên để nghe:

How are you?

Hello, Peter. How are you?

I"m fine, thank you. How are you?

Thank you, Peter. I"m fine too.

Let"s go khổng lồ school together.

How are you, Nam, Quan and Mai?

Thank you, Miss Hien, we"re fine.

Tạm dịch

Bạn bao gồm khỏe không?

Chào em, Peter. Em có khỏe không?

Em khỏe, cảm ơn cô. Cô tất cả khỏe không ạ?

Cảm ơn em, Peter. Cô cũng khỏe.

Nào họ cùng cho trường nhé.

Xem thêm: Em Là Cô Gái Mặc Áo Đỏ Hay Nhất ❤️️ Màu Đỏ Trong Tình Yêu, 99+ Câu Thả Thính Bằng Màu Sắc Hay Và Chất

Các em vẫn khỏe khoắn chứ Nam, Quân với Mai?

Cảm ơn cô Hiền, bọn chúng em các khỏe ạ.


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + thucdemcungban.vn"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK tiếng Anh lớp 3 thucdemcungban.vn"