BÀI 69 TRANG 141 SGK TOÁN 7 TẬP 1

  -  

Cho điểm(A) nằm đi ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm(A) giảm đường trực tiếp a ở(B) và(C.) Vẽ các cung tròn tâm(​​B) và tâm(C) bao gồm cùng cung cấp kính sao cho chúng cắt nhau trên một điểm khác(A,) gọi điểm đó là(D.) Hãy phân tích và lý giải vì sao(AD) vuông góc với đường thẳng a.
Bạn đang xem: Bài 69 trang 141 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: hội chứng minh(widehatBAD = widehatCAD)

Bước 2: chứng minh(widehatAIB = widehatAIC )

Bước 3: triệu chứng minh(AD)vuông góc với(BC)

Bài giải:

*

Thực hiện bí quyết vẽ như hình bên ta thấy:+ Xét(ΔABD) và(ΔACD) có: ( AB = AC) (bán kính con đường tròn trung khu (A)) ( BD = CD)(bán kính của hai đường tròn bằng nhau) ( AD) cạnh chungNên(ΔABD = ΔACD) (cạnh - cạnh - cạnh)(Rightarrow widehatA_1 = widehatA_2)(cặp góc tương ứng)+ Xét(ΔBAI) và(ΔCAI) có: (AB = AC)(bán kính con đường tròn trung ương (A)) ( widehatA_1 = widehatA_2)(chứng minh trên) (AI)cạnh chungNên (ΔBAI = ΔCAI ) (cạnh - góc - cạnh)(Rightarrow widehatI_1 = widehatI_2)(cặp góc tương ứng)Mà(widehatI_1 + widehatI_2 = 180^o) (hai góc kề bù)(Rightarrow widehatI_1 = widehatI_2 = 90^o)Hay(AD ot )a (đpcm)


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 2 khác • Giải bài bác 67 trang 140 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền vệt " x " vào... • Giải bài xích 68 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 những tính chất, sau đây... • Giải bài bác 69 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến điểm(A) nằm... • Giải bài 70 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài bác 71 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác(ABC) trên... • Giải bài 72 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố vui: Dũng đố... • Giải bài xích 73 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Bên trên hình 152, một...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 2
• Giải bài xích 67 trang 140 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 68 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 69 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 70 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 71 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 72 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 73 trang 141 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6


Xem thêm: Bộ Giáo Dục Công Bố Lịch Thi Thpt Quốc Gia 2019 Hà Nội, Lịch Thi Thpt Quốc Gia Năm 2019 Chính Thức

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Thơ: Việt Nam Quê Hương Ta Của Tác Giả Nào, Đọc: Việt Nam Quê Hương Ta (Nguyễn Đình Thi)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12