BÀI 65 TRANG 34 SGK TOÁN 7 TẬP 1

     

Hướng dẫn giải bài §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Nếu một phân số buổi tối giản với mẫu mã dương nhưng mà mẫu không có ước là số nguyên về tối nào không giống 2 và 5 thì phân số đó viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Ví dụ: (frac320 = 0,15;,,frac3725 = 1,48)

Nếu một phân số về tối giản với mẫu dương mà mẫu tất cả ước là số nguyên tố khác 2 cùng 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ: (frac1711 = 1,5454…;,,frac512 = 0,41666…)

Để viết gọn gàng số thập phân vô hạn tuần hoàn, người ta đặt chu kỳ luân hồi trong vết ngoặc.

Ví dụ: (frac1711 = 1,(54);,,frac512 = 0,41(6))

Ghi chú: Mỗi số hữu tỉ được trình diễn bởi một trong những thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn cùng vô hạn tuần trả biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

2. Ví dụ như minh họa

Trước khi lấn sân vào giải bài xích 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1, họ hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:


Viết những số hữu tỉ sau bên dưới dạng thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn: (frac411;frac512;frac825;frac1740).

Bài giải:

(eginarraylfrac411 = 0,(36)\frac512 = 0,41(6)\frac825 = 0,32\frac1740 = 0,425endarray).

Ví dụ 2:

Viết những số hữu tỉ sau dưới dạng phân số: (0,00(24);,,0,75;,,1,28;,,,0,(12);,,1,3(4)).

Bài giải:

(eginarrayl0,00(24) = frac1100,.0,(24) = frac1100.frac2499 = frac2825\0,75 = frac75100 = frac34\,1,28, = frac128100 = frac3225\,,0,(12) = frac1299 = frac433\1,3(4) = 1,3 + 0,0(4) = 1,3 + frac110.0,(4) = frac1310 + frac49 = frac12190endarray).

Ví dụ 3:


Tìm số hữu tỉ a sao cho x Bài giải:

a) a = 25,96 hoặc a = 25, 97,v.v.

b) a = -126, 23 hoặc a = -125, 87,v.v.

Xem thêm: Nhân 5 Với Tổng Của 2137 Và 2368, Phiếu Bài Tập Tuần 1 Toán 4 Tập Một (Đề B)


Ví dụ 4:

Tính ( m<12,(1) – 2,3(6) m>:4,(21)).

Bài giải:

Trước hết yêu cầu đổi các số thập phân tuần trả ra phân số.

Ta có: (12,(1) = 12frac19;,,2,3(6) = 2frac36 – 390 = 2frac1130)

(4,(21) = 4frac2199 = 4frac733)


Vậy ( m<12,(1) – 2,3(6) m>:4,(21) = left( 12frac19 – 2frac3390 ight) + 4frac733)

( = left( 12frac1090 – 2frac3390 ight):4frac733 = 9frac6790:4frac733 = frac87790.frac33139 = 2frac13074170)

Ví dụ 5:

Tìm x : 0,(12) : 1,(6) = x : 0,(3).

Bài giải:

Ta có: (frac1299:1frac69 = x:frac39,,,hay,,,frac433:frac53 = x:frac13).


Vậy (x = frac433.frac13.frac35 = frac4165).

Ví dụ 6:

Tìm những phân số về tối giản, hiểu được tích của tử cùng mẫu bằng 550, phân số tối giản đó rất có thể biểu diễn bởi một vài thập phân hữu hạn.

Bài giải:

Ta gồm (550 = 2.5^2.11)

Vậy ta có các phân số buổi tối giản sau đây thoả mãn các điều kiện của bài xích toán:

(frac2752 = 137,5;,frac2225 = 0,88;,,frac1150 = 0,22).

Dưới đấy là phần phía dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

Trả lời thắc mắc trang 33 sgk Toán 7 tập 1

Trong những phân số sau đây phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả ? Viết dạng thập phân của các phân số đó.

(dfrac14;kern 1pt kern 1pt dfrac – 56;kern 1pt kern 1pt dfrac1350;kern 1pt kern 1pt dfrac – 17125;kern 1pt kern 1pt dfrac1145;kern 1pt kern 1pt dfrac714)

Trả lời:

Ta gồm : Xét mẫu mã số của các phân số đã cho

(4 = 2^2;6 = 2.3;50 = 5^2.2;125 = 5^3;)

(45 = 3^2.5;14 = 2.7)

– Phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

(dfrac14;kern 1pt kern 1pt dfrac1350;kern 1pt kern 1pt dfrac – 17125)

Vì chủng loại của chúng không tồn tại ước nguyên tố khác (2) với (5).

– Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

(dfrac – 56;kern 1pt kern 1pt dfrac1145;kern 1pt kern 1pt dfrac714)

Vì mẫu của chúng có ước nguyên tố khác (2) cùng (5).

Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Nhóm Hạng Tử

(eqalign& 1 over 4 = 0,25;,,,,,,,,,, – 5 over 6 = – 0,8(3); cr& 13 over 50 = 0,26;,,,,,,, – 17 over 125 = – 0,136; cr& 11 over 45 = 0,2(4);,,,,,7 over 14 = 0,5. cr )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

thucdemcungban.vn reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1 của bài §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài xích 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 65 trang 34 sgk Toán 7 tập 1

Giải thích vày sao các phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, rồi viết chúng dưới dạng đó.

$frac38$; $frac-75$; $frac1320$; $frac-13125$

Bài giải:

Các phân số đã cho rằng phân số về tối giản, tất cả mẫu số dương và những mẫu đó lần lượt là 8 = $2^3$; 5; đôi mươi = $2^2$ . 5; 125 = $5^3$ phần đa không đựng ước yếu tắc nào không giống 2 cùng 5 cần chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn như sau:

$frac38$ = 0,375; $frac-75$ = -1,4; $frac1320$ = 0,65; $frac-13125$ = -0,104

2. Giải bài xích 66 trang 34 sgk Toán 7 tập 1


Giải thích bởi vì sao các phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, rồi viết chúng dưới dạng đó

$frac16$; $frac-511$; $frac49$; $frac-718$

Bài giải:

Các phân số đã chỉ ra rằng phân số về tối giản, bao gồm mẫu số dương và những mẫu kia lần lượt là 6 = 2.3; 11 = 1 . 11; 9 = 3 . 3; 18 = 2 . $3^2$ đều phải sở hữu chứa cầu nguyên tố khác 2 với 5 phải chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả như sau:

$frac16$ = 0,1(6); $frac-511$ = -0,(45); $frac49$ = 0,(4); $frac-718$ = -0,3(8)

3. Giải bài 67 trang 34 sgk Toán 7 tập 1

Cho A = $frac32 . square$

Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố tất cả một chữ số nhằm A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn. Hoàn toàn có thể điền mấy số như vậy?

Bài giải:

Các số nguyên tố gồm một chữ số là: $2, 3, 5, 7$

Điền vào ô vuông ta được:

$frac32 . 2$; $frac32 . 3$; $frac32 . 5$; $frac32 . 7$

Trong những phân số trên, các phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

$frac32 . 2$; $frac32 . 3$; $frac32 . 5$

Vậy rất có thể điền vào ô vuông ba số: 2, 3, 5

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài 65 66 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1!