Bài 62 Trang 126 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Gọi(O) là giao điểm của hai đường thẳng (xx", , yy"). Trên(xx") vẽ đoạn thẳng(CD) nhiều năm (3cm), trên(yy") vẽ đoạn thẳng(EF) dài(5cm) sao cho(O) là trung điểm của từng đoạn trực tiếp ấy.

Bạn đang xem: Bài 62 trang 126 sgk toán 6 tập 1


Hướng dẫn:

Trung điểm(M) của đoạn thẳng(AB) là điểm nằm giữa(A, , B) và giải pháp đều(A, , B , (MA = MB))

Bài giải:

Vì(O) là trung điểm của(CD) và(EF) nên:

(OC = OD = dfracCD2 = dfrac32 = 1,5, (cm))

(OE = OF = dfracEF2 = dfrac52 = 2,5 , (cm))

Hình minh họa:

*

- Đầu tiên vẽ hai tuyến phố thẳng(xx", , yy") giảm nhau tại (O).

- giải pháp 1: Dùngcompa

+ trê tuyến phố thẳng (xx"), vẽ con đường tròn tâm(O)bán kính(1,5cm), đườngtròn cắt(xx") tại hai điểm. Đó chính là hai điểm(C) và(D) phải vẽ.

+ trên phố thẳng (yy"), vẽ con đường tròn tâm(O)bán kính(2,5cm),đườngtròn đang cắt(yy") tại nhì điểm(E) và(F) nên tìm.

Xem thêm: Giải Toán Hình 8 Tập 2 Trang 65, 66, 67, 68 Chuẩn Nhất, Phần Hình Học

- cách 2: dùng thước kẻ

+ Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng(xx") làm sao cho vạch(1,5cm) trùng với điểm (O). Cácvạch chỉ(0cm) và(3cm) đó là hai điểm(C, ,D) nên vẽ.

+ Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng(yy") sao cho vạch(2,5cm) trùng với điểm (O). Cácvạch chỉ(0cm) và(5cm) đó là hai điểm(E, , F) nên vẽ.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Máy Tính Gồm Những Bộ Phận Nào, Các Bộ Phận Của Máy Tính Và Chức Năng Của Chúng

 


Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 10: Trung điểm của đoạn thẳng khác • Giải bài xích 60 trang 125 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên tia (Ox), vẽ hai... • Giải bài xích 61 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến hai tia đối nhau (Ox,... • Giải bài bác 62 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Gọi(O) là giao... • Giải bài 63 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bao giờ ta kết luận... • Giải bài 64 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang đến đoạn... • Giải bài 65 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 coi hình (64). Đo các...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
• Giải bài xích 60 trang 125 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 61 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 62 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 63 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 64 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 65 trang 126 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12