Bài 52 Trang 85 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Cho một tam giác vuông, trong những số đó có cạnh huyền nhiều năm (20cm) cùng một cạnh góc vuông dài (12cm). Tính độ lâu năm hình chiếu cạnh góc vuông tê trên cạnh huyền.
Bạn đang xem: Bài 52 trang 85 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

*

(∆ABC) vuông tại (A) gồm đường cao (AH), (BC = 20cm, AB = 12cm). Ta tính (HC).

Ta có: (∆ABH ∽ ∆CBA) vì:

(widehat B) chung

( widehatH = widehatA=90^o)

( Rightarrow dfracABCB= dfracBHBA) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

( Rightarrow AB^2= HB.CB)

( Rightarrow bảo hành = dfracAB^2CB= dfrac12^220 = 7,2 ,(cm))

( Rightarrow CH = BC - bảo hành = trăng tròn - 7,2 )(,= 12,8,cm.)

thucdemcungban.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 29 Sgk Toán 11 :, Giải Bài 1 Trang 29

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thucdemcungban.vn
Xem thêm: Bài 19 Trang 104 Sbt Toán 7 Tập 1, Bài 17, 18, 19 Trang 104 Sbt Toán 7 Tập 1

Cảm ơn bạn đã áp dụng thucdemcungban.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thucdemcungban.vn gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.