Bài 3 Tính Chất Hóa Học Của Axit

  -  

Nội dung bài xích học tìm hiểu vềTính hóa học hoá học của axit như khả năng tính năng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ với kim loại.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tính chất hóa học

1.2.Axit mạnh, axit yếu

1.3. Tổng kết

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 3 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài bác 3 chương 1 hóa học 9


1.1.1. Axit làm chuyển màu chất chỉ thị màuDung dịch axit làm cho quỳ tím gửi thành màu sắc đỏ.Các em để ý quan tiếp giáp thí nghiệm làm thay đổi màu sắc quỳ của đại diện các hóa học thuộc axit với bazơ

Video 1: năng lực làm đổi màu quỳ tím của axit với bazơ

1.1.2. Axit tính năng với kim loại

*Thí nghiệm 1: Fe công dụng với dung dịch HCl

Video 2: phản nghịch ứng giữa Fe và dung dịch HCl

Hiện tượng: Có lộ diện khí ko màuGiải thích: Do xảy ra phản ứng chế tạo ra khí không màu là khí H2theo phương trình: fe + 2HCl→ FeCl2+ H2

*Thí nghiệm 2: Fe phản nghịch ứng với axit H2SO4loãng

Video 3: Phản ứng giữa sắt kẽm kim loại Fe và axit H2SO4

Hiện tượng:Có mở ra khí không màuGiải thích:Do xảy ra phản ứng chế tạo khí không màu là khí H2theo phương trình: sắt + H2SO4 → FeSO4+ H2

* Kết luận:

Dung dịch axit công dụng được với một số trong những kim loại tạo muối và giải phóng khí H2(Trừ Cu, Ag, Au)

dd HNO3, H2SO4 đặc công dụng với nhiều kim loại nhưng không giải phóng H2(tính hóa học này vẫn được mày mò ở lịch trình THPT)

1.1.3. Axit tính năng với bazơCác em chú ý quan sát làm việc tiến hành cũng như hiện tượng quan cạnh bên được khi tiến hành thí nghiệm Cu(OH)2với H2SO4

Video 4: phản ứng giữa dung dịch Cu(OH)2và axit H2SO4

Hiện tượng: Cu(OH)2tan dần và tạo nên thành dung dịch màu xanhGiải thích:Do xảy ra phản ứng theo phương trình: Cu(OH)2 + H2SO4→ CuSO4+ 2H2O

*Kết luận: Axit tác dụng với bazơ tạo muối và nước

1.1.4. Axit chức năng với oxit bazơCác em chăm chú quan sát làm việc tiến hành cũng tương tự hiện tượng quan giáp được khi tiến hành thí nghiệm Fe2O3với HCl

Video 5: làm phản ứng thân Fe2O3và hỗn hợp HCl

Hiện tượng:Fe2O3bị hòatan dần dần và tạo nên thành dung dịch màu nâuGiải thích:Do xẩy ra phản ứng theo phương trình: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl2 + 3H2O

* Kết luận: Axit tính năng với oxit bazơ sản xuất muối và nước.

Bạn đang xem: Bài 3 tính chất hóa học của axit

Ngoài ra, Axit còn công dụng được với muối hạt ( đặc điểm này sẽ được học ở bài 9)


1.2. Axit mạnh, axit yếu


*

Hình 1: các mức axit vô sinh ( mạnh dạn - trung bình - yếu hèn - vô cùng yếu)


1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ đồ tư duy bài đặc điểm hóa học của Axit


Bài 1:

Cho 32g một oxit kim loại hóa trị III tan hết trong 294g hỗn hợp H2SO4. Tìm phương pháp của oxit kim loại trên.

Hướng dẫn:

Công thức bắt buộc tìm tất cả dạng: X2O3

- khối lượng H2SO4: m =20.294100= 58,8 g

- Số mol H2SO4 = 0,6 mol.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh 2022, Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Học Sinh 2022

- Phương trình làm phản ứng:

X2O3 + 3H2SO4→ X2 (SO4)3 + 3H2O

0,2 mol 0,6mol

Phân tử lượng của oxit: M =160.

Vậy oxit đó là Fe2O3.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Bài Sài Gòn Tôi Yêu, Soạn Bài Sài Gòn Tôi Yêu

Bài 2:

a. đến từ từ hỗn hợp X đựng x mol HCl vào dung dịch Y chứa y mol Na2CO3 (x1 lít khí. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm mối quan hệ giữa V1 với x, y.