Bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

     

Khái niệm hai tam giác đồng dạng: giải bài xích 23 trang 71; bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. 

Bài 23. Trong nhì mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? Mệnh đề như thế nào sai?

a) nhì Δ cân nhau thì đồng dạng cùng với nhau.

Bạn đang xem: Bài 24 sgk toán 8 tập 2 trang 72

b) nhị Δ đồng-dạng với nhau thì bởi nhau

Đáp án: a) a là mệnh đề đúng.

b) b là mệnh đề sai

Bài 24 trang 72. ∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi ΔA’B’C’ đồng dạng với ΔABC theo tỉ số nào?

Giải: ∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1 = A’B’ / A”B”

∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = A”B”/AB

Theo đặc thù 3 thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.

vậy K= K1.k2

Bài 25. Cho ΔABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với ΔABC theo tỉ số 1/2.

Giải: Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của ΔABC.

=> MN // BC.

=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = 1/2.


Quảng cáo


Bài 26. Cho Δ ABC vẽ ΔA’B’C’ đồng dạng với ΔABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3.

Trên cạnh AB đem điểm M sao cho AM= 2/3 AB.

Từ m kẻ đường tuy vậy song cùng với AB giảm AC trên N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 2/3

Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN(theo trường thích hợp cạnh cạnh cạnh)

Bài 27 – Toán 8 tập 2. Từ M nằm trong cạnh AB của ΔABC với AM= 1/2 MB. Kẻ những tia song song cùng với AC, BC. Chúng giảm BC cùng AC theo lần lượt tại L với N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng-dạng.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 95 Luyện Tập Chung


Quảng cáo


b) Đối với từng cặp Δ đồng-dạng, hãy viết các cặp góc đều nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

b) 

Từ tác dụng câu a ta có:ΔAMN ∽ ΔABC⇒ góc M1 = góc B; ∠N1 = ∠C; ∠A chungTỉ số đồng dạng:

ΔMBL ∽ ΔABC ⇒ góc ∠M2 = ∠A; ∠L1 = ∠C; ∠B chungTỉ số đồng dạng:

ΔAMN ∽ ΔMBL ⇒ ∠A = ∠M2; ∠M1 = ∠B; ∠N1 = ∠L1Tỉ số đồng dạng:

Bài 28.∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5.

a) Tính tỉ số chu vi của nhị Δ vẫn cho.

b) cho biết chu vi của nhị Δ bên trên là 40dm, tính chu vi của từng tam giác.

Giải: a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

vậy tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ với ∆ABC là 3/5.

b) 

=> CABC = 100 dmCA’B’C’  = 60 dm


Chủ đề:
Bài trướcGiải bài 15,16,17 ,18,19, 20,21,22 trang 67,68 SGK Toán 8 tập 2: đặc thù đường phân giác của tam giác
Bài tiếp theoBài 29,30,31 trang 74,75 Toán lớp 8 tập 2: Trường phù hợp đồng dạng sản phẩm công nghệ nhất
giải bài xích tập vào sách Toán 8 tập 1 đầy đủ
Giải bài bác tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số cùng Hình học
Kiểm tra chương 3 Hình học lớp 8: Tam giác đồng dạng
Bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi
Bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: rèn luyện đường thẳng // cùng với một đường thẳng cho trước
Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một con đường thẳng mang đến trước
Bài tập SGK 8
Sách bài tập 8
Đề thi - chất vấn 8
Đang quan tiền tâm
*

Đề thi Văn lớp 8 kì 2: Chép với phân tích loại hay cái đẹp khổ thơ 3 ‘Nhớ rừng’
*
thi thời điểm cuối năm học lớp 8 môn Toán: ho tam giác ABC cân nặng tại A và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC thế nào cho góc DME = góc B. Chứng minh ΔBDM đồng dạng với Δ CME"/>
thi cuối năm học lớp 8 môn Toán: ho tam giác ABC cân tại A và M là...
*

Đề thi – chất vấn học kì 2 SBT Sử 8: trào lưu Cần vương nổ ra với phát triển như thế nào ?
*

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lớp 8: Ý nào dưới đây không đề xuất là thuận tiện của mùa đông lạnh...
*

Đề chất vấn học kì 2 – Toán 8: Hình hộp chữ nhật là hình có bao nhiêu khía cạnh ?
thucdemcungban.vn - website chăm về đề thi, khám nghiệm và giải bài tập từ bỏ lớp 1 đi học 12. Trang web với sản phẩm triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, thầy giáo và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Chọn Câu Phát Biểu Đúng Nước Tự Nhiên Là :, Chọn Câu Phát Biểu Đúng: Nước Tự Nhiên Là:


XEM THEO LỚP
Giải bài bác tập SGK bắt đầu 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS và hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.