Bài 21 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2

     

Áp dụng có mang hai bất phương trình tương đương: Hai bất phương trình tương đương là nhì bất phương trình bao gồm cùng tập nghiệm.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có (x - 3 > 1) 

( Leftrightarrow x > 1 + 3)

( Leftrightarrow x > 4)

Ta tất cả ( x + 3 > 7)

( Leftrightarrow x > 7 - 3)

( Leftrightarrow x > 4)

Hai bất phương trình (x - 3 > 1 ) cùng ( x + 3 > 7) gồm cùng tập nghiệm phải tương đương.


LG b.

(-x -6)

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa hai bất phương trình tương đương: Hai bất phương trình tương tự là nhì bất phương trình bao gồm cùng tập nghiệm.

Xem thêm: Ước Gì Anh Lấy Được Nàng Để Anh Mua Gạch Bát Tràng Về Xây Lớp 9

Lời giải đưa ra tiết:

 Nhân cả nhị vế của bất phương trình (-x-6).

Vậy nhị bất phương trình ( - x - 6) tương đương.

Xem thêm: They Let Their Children Up Late At Weekends

thucdemcungban.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thucdemcungban.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng thucdemcungban.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thucdemcungban.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.