BÀI 2 TRANG 45 SGK HÓA 11

     

Hướng dẫn giải bài 9. Axit nitric và muối nitrat sgk chất hóa học 11. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk chất hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần kim chỉ nan và bài xích tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, siêng đề… tất cả trong SGK để giúp các em học viên học giỏi môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 45 sgk hóa 11


LÍ THUYẾT

1. Cấu tạo:

Trong hợp chất HNO3, yếu tố nitơ tất cả số oxi hóa tối đa là +5

Công thức cấu tạo:

2. Tính chất vật lí

– Axit nitric tinh khiết là hóa học lỏng không màu, bốc khói táo tợn trong không khí ẩm. Axit HNO3 tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

– Axit nitric yếu bền. Trong điều kiện thường, có ánh sáng, dung dịch axit quánh bị phân hủy một phần giải phóng khí nito dioxit, khí này lại tan trong dung dịch axit làm cho dung dịch bao gồm màu vàng

3. Tính chất hóa học

– Axit HNO3 là 1 trong các axit mạnh: làm quỳ tím hóa đỏ, tính năng với bazơ cùng oxit bazơ, công dụng với muối bột của axit yếu.

Ví dụ:


CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

– Axit HNO3 là chất oxi hóa mạnh:

+ bội nghịch ứng với hầu như các kim loại trừ Pt với Au:

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H 2O

+ một số phi kim, các hợp hóa học vô cơ cùng hữu cơ. (Một số hợp chất hữu cơ bốc cháy khi gặp mặt HNO3 đặc)

Ví dụ:


C + 4HNO3 (đ) (xrightarrowt^o) CO2 + 4NO2 + 2H2O

3FeO + 10HNO3 (đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Sản phẩm khử có mặt tùy nằm trong nồng độ axit, tính khử của kim loại và nhiệt độ phản ứng.

Lưu ý: Al, Fe, Cr bị tiêu cực trong HNO3 sệt nguội.

4. Điều chế

– Trong chống thí nghiệm: axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 hoặc KNO3 chức năng với axit H2SO4 đăc, nóng:


2NaNO3(tt) + H2SO4(đ) (oversett^0 ightarrow) Na2SO4 + 2HNO3

– trong công nghiệp: được cung ứng theo sơ thiết bị sau:

N2 (xrightarrow+H_2) NH3 (xrightarrow+O_2) NO (oversetO_2 ightarrow) NO2 (overset+O_2+H_2O ightarrow) HNO3

5. Muối nitrat

– tính chất vật lí: Tất cả những muối nitrat đa số tan nhiều trong nước cùng là hóa học điện li mạnh.

– tính chất hóa học: Các muối nitrat hèn bền với nhiệt, chúng bị phân bỏ khi đun nóng.


+ muối hạt nitrat của các kim loại vận động mạnh đứng trước Mg (kali, natri,…) bị phân hủy thành muối nitrit với oxit

2KNO3 (xrightarrowt^o) 2KNO2 + O2.

+ muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg đến Cu bị phân bỏ thành oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

2Cu(NO3)2 (xrightarrowt^o) 2CuO + 4NO2 + O2.

+ muối nitrat của kim loại kém vận động (Sau Cu) bị phân hủy thành sắt kẽm kim loại tương ứng, khí NO2 và O2.

2AgNO3 (xrightarrowt^o) 2Ag + 2NO2 + O2.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Kí Hiệu Là Gì Cụm Từ Nửa Chu Vi Kí Hiệu Là Gì


BÀI TẬP

Dưới đó là phần chỉ dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk hóa học 11 tương đối đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 45 hóa 11

Viết công thức electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ tất cả hóa trị với số oxi hóa bao nhiêu?

Bài giải:

– công thức electron của HNO3:

*

– Công thức kết cấu phân tử HNO3:

– trong HNO3, nitơ tất cả số thoái hóa +5 và hóa trị là 4.

2. Giải bài xích 2 trang 45 hóa 11

Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Bài giải:

Trước hết, căn cứ vào tính chất, điền công thức những chất còn thiếu tại đoạn có vệt (?). Sau đó, cân đối PTHH theo cách thức thăng bởi electron.

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO ↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O ↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO ↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO ↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Chi tiết:

*

3. Giải bài bác 3 trang 45 hóa 11

Hãy đã cho thấy những đặc điểm hóa học bình thường và biệt lập giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh họa.

Bài giải:

♦ Những đặc thù chung:

– với axit H2SO4 loãng với HNO3 đều phải có tính axit mạnh:

+ làm quỳ tím lật qua màu đỏ

+ chức năng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

– với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều có tính oxi hoá mạnh.

+ tính năng được với hầu hết các sắt kẽm kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro vào dãy chuyển động hoá học) cùng đưa sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ công dụng với một số phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất).

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ công dụng với hợp chất (có tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả nhì axit khi làm cho đặc nguội phần đông làm Fe và Al bị tiêu cực hoá (có thể sử dụng bình làm bởi nhôm và sắt nhằm đựng axit nitric với axit sunfuaric đặc)

♦ Những đặc điểm khác biệt:

– cùng với axit H2SO4 loãng bao gồm tính axit, còn H2SO4 quánh mới gồm tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 mặc dù là axit sệt hay loãng đề có tính oxi hoá mạnh dạn khi chức năng với các chất bao gồm tính khử.

– H2SO4 loãng không chức năng được với các kim loại đứng sau hiđro trong dãy vận động hoá học như axit HNO3.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không có phản ứng

4. Giải bài xích 4 trang 45 hóa 11

a) trong phương trình hóa học của phản ứng sức nóng phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) trong phương trình hóa học của phản bội ứng sức nóng phân thủy ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài giải:

a) Phương trình nhiệt phân

4Fe(NO3)3 (xrightarrowt^o) 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Vậy tổng hệ số là 4 + 2 + 12 + 3 = 21

⇒ Đáp án: D.

b) Phương trình sức nóng phân

Hg(NO3)3 (xrightarrowt^o) Hg + 2NO2 + O2

Vậy tổng hệ số là một trong + 1 + 2 + 1 = 5

⇒ Đáp án: A

Lưu ý: bội phản ứng sức nóng phân muối nitrat

+ những muối nitrat của kim loại vận động mạnh (K, Na,…) bị phân hủy tạo ra muối nitrit và O2

+ những muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb,… bị phân hủy tạo thành oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2 và O2

+ muối hạt nitrat của Ag, Au, Hg,… bị phân hủy tạo thành thành kim loại tương ứng, NO2 và O2

5. Giải bài 5 trang 45 hóa 11


Viết phương trình hóa học của những phản ứng tiến hành dãy chuyển hóa sau đây:

NO2 (xrightarrow(1)) HNO3 (xrightarrow(2)) Cu(NO3)2 (xrightarrow(3)) Cu(OH)2 (xrightarrow(4)) Cu(NO3)2 (xrightarrow(5)) CuO (xrightarrow(6)) Cu (xrightarrow(7)) CuCl2

Bài giải:

Ta có:

NO2 (xrightarrow<(1)>+O_2 +H_2O) HNO3 (xrightarrow<(2)>+CuO) Cu(NO3)2 (xrightarrow<(3)>+NaOH) Cu(OH)2 (xrightarrow<(4)>+HNO_3) Cu(NO3)2 (xrightarrow<(5)>t^0) CuO (xrightarrow<(6)>+H_2 , t_0) Cu (xrightarrow<(7)>+Cl_2 , t_0) CuCl2

Phương trình hóa học:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 (xrightarrowt^o) 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 (xrightarrowt^o) Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 (xrightarrowt^o) CuCl2

6. Giải bài bác 6 trang 45 hóa 11

Khi kết hợp 30,0 g tất cả hổn hợp đồng cùng đồng(II) oxit trong 1,50 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Khẳng định hàm lượng tỷ lệ của đồng(II) oxit trong láo hợp, nồng độ mol của đồng(II) nitrat cùng axit nitric trong hỗn hợp sau làm phản ứng, biết rằng thể tích hỗn hợp không thế đổi.

Xem thêm: Lợi Ích Của Chơi Thể Thao Bằng Tiếng Anh, Lợi Ích Của Việc Chơi Thể Thao Bằng Tiếng Anh

Bài giải:

Ta có:

*

7. Giải bài xích 7 trang 45 hóa 11

Để điều chế 5,000 tấn axit nitric mật độ 60,0 % buộc phải dùng từng nào tấn amoniac ?

Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuất là 3,8 %.

Bài giải:

Ta có:

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn chất hóa học 11 tốt nhất!