Bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1

     
Đề bàia) mang lại số (a = 5. 13). Hãy viết toàn bộ các ước của (a).b) cho số (b = 2^5). Hãy viết toàn bộ các cầu của (b).c) mang lại số (c = 3^2 .7). Hãy viết tất cả các cầu của (c).Phương pháp giải - Xem đưa ra tiếtNếu có số...

Bạn đang xem: Bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1


a) cho số (a = 5. 13). Hãy viết tất cả những ước của (a).

b) mang đến số (b = 2^5). Hãy viết tất cả những ước của (b).

c) cho số (c = 3^2.7). Hãy viết tất cả những ước của (c).

Xem thêm: Gái Một Con Trông Mòn Con Mắt Nghĩa Là Gì, Vì Sao “Gái Một Con Trông Mòn Con Mắt”


Phương pháp giải – Xem bỏ ra tiết

*


Nếu bao gồm số tự nhiên a phân chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.


Lời giải chi tiết

a) (a) có các ước là (1, 5, 13, 65).

Xem thêm: Số Oxi Hóa Của Crom Trong Hợp Chất Cr2O3 Crom Có Số Oxi Hóa Là +2

b) các ước của (2^5) là (1, 2, 2^2,2^3,2^4,2^5) hay (1, 2, 4, 8, 16, 32).


c) những ước của (3^2.7) là (1, 3, 7,3^2, 3. 7, 3^2.7) hay (1, 3, 7,9, 21, 63)