Bài 121 Trang 100 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Đố: Hãy điền những số nguyên phù hợp vào những ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích của cha số ở tía ô ngay tắp lự nhau đều bằng (120)

*Bạn đang xem: Bài 121 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Gọi(3) số còn lại trong(4) ô đầu tiên lần lượt là(a, , b, , c) như hình dưới:

*

Tích(3) ô trước tiên là:(a.b.6)

Tích(3) ô máy hai là:(b.6.c)

Theo bài, tích(3) số ở tía ô tiếp tục đều bằng(120) nên:

(a.b.6 = b.6.c Rightarrow a = c)

Từ đó ta tìm ra qui luật: các số ở phương pháp nhau(2) ô đều bởi nhau. Ta điền(6) và(-4) vào bảng, như sau:

*

Vậy số sót lại bằng(-5) vì:((-5).(-4).6 = 120)

*


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 14: Ôn tập chương II - Lớp 6 khác • Giải bài 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên trục số mang đến hai... • Giải bài bác 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang lại số... • Giải bài xích 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dưới đây là tên, năm... • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong những câu sau đây,... • Giải bài xích 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau:(a) ,,... • Giải bài 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố vui: các bạn Điệp đã... • Giải bài xích 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các... • Giải bài bác 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Liệt kê với tính tổng... • Giải bài bác 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm(a in... • Giải bài 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-4).(-5)... • Giải bài 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-7)^3.2^4 ,... • Giải bài 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số... • Giải bài xích 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang lại hai tập hợp:(A... • Giải bài xích 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền những số...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Tag: Gao Nep Gao Te Tap 80 Vietsub, Tag: Gao Nep Gao Te Tap 80

bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 14: Ôn tập chương II - Lớp 6
• Giải bài xích 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Top 5 Bài Đóng Vai Anh Thanh Niên Của Lặng Lẽ Sa Pa Hay Nhất

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số