Bài 12 Tính Chất Của Phép Nhân

  -  
- Chọn bài -Bài 1: làm quen với số âmBài 2: Tập hợp những số nguyênBài 3: máy tự trong tập hợp các số nguyênLuyện tập trang 73Bài 4: cộng hai số nguyên thuộc dấuBài 5: cộng hai số nguyên khác dấuLuyện tập trang 77Bài 6: đặc thù của phép cộng những số nguyênLuyện tập trang 79Bài 7: Phép trừ nhì số nguyênLuyện tập trang 82Bài 8: Quy tắc vệt ngoặcBài 9: Quy tắc đưa vếLuyện tập trang 87Bài 10: Nhân nhị số nguyên khác dấuBài 11: Nhân hai số nguyên thuộc dấuLuyện tập trang 92Bài 12: tính chất của phép nhânLuyện tập trang 95Bài 13: Bội và cầu của một số trong những nguyênÔn tập chương 2 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đâyLuyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài bác 12: đặc điểm của phép nhân khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 12 trang 94: Tích một trong những chẵn các thừa số nguyên âm gồm dấu gì ?

Lời giải

Tích một số trong những chẵn các thừa số nguyên âm tất cả dấu “+”

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 12 trang 94: Tích một số trong những lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì ?

Lời giải

Tích một vài lẻ những thừa số nguyên âm có dấu “-“

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 12 trang 94: a . (-1) = (-1) . A = ?

Lời giải

a . (-1) = (-1) . A = -a

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 12 trang 94: Đố vui: Bình nói rằng bạn ấy đang nghĩ ra được nhì số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Các bạn Bình nói đúng hay là không ? vì sao ?

Lời giải

Đúng vày ta có bình phương là triển khai tích của hai số

Tích của nhị số nguyên âm là một trong những nguyên dương

Nên hai số nguyên đối nhau sẽ thỏa mãn nhu cầu đề bài

Ví dụ 2 với -2

Ta có: 22 = 4 và (-2)2 = 4

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 12 trang 95: Tính bởi hai cách và so sánh kết quả:

a) (-8) . (5 + 3);

b) (-3 + 3) . (-5).

Bạn đang xem: Bài 12 tính chất của phép nhân

Lời giải

Ta có:

a) (-8) . ( 5 + 3 )

Cách 1: (-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 8 = -64

Cách 2 : (-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 5 + (-8) + 3 = – 40 + (-24) = – 64

Kết quả của hai phương pháp tính là như nhau


b) (-3 + 3 ) . (-5)

Cách 1: (-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0

Cách 2: (-3 + 3 ) . (-5) = (-3) . (-5) + 3 . (-5) = 15 + (-15) = 0

Kết quả của hai phương pháp tính là như nhau

Bài 90 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): tiến hành các phép tính:

a) 15.(-2).(-5).(-6)

b) 4.7.(-11).(-2)

Lời giải

a) 15 . (–2) . (–5) . (–6)

= <15 . (–2)> . <(–5) . (–6)>

= <– (15.2)> . (5.6)

= (–30) . 30

= –900

b) 4 . 7 . (–11) . (–2)

= (4 . 7) . <(–11) . (–2)>

= 28 . (11.2)

= 28 . 22 = 616.

Xem thêm: Soạn Anh Văn 9 Unit 7 Getting Started Unit 7 Trang 6, Tiếng Anh 9 Unit 7: Getting Started

Bài 91 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): thay một quá số bởi tổng để tính:

a) (-57).11

b) 75.(-21)

Lời giải

a) (–57) . 11

= (–57) (10 + 1) (tách 11 = 10 + 1).

= (–57 ) . 10 + (–57 ) . 1 (áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân)

= –570 + (–57 ) = –(570 + 57) = –627;

b) 75 . (–21)

= 75 . (–20 – 1) (tách –21 = –20 –1)

= 75 . (–20) – 75.1 (áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân cùng phép cộng)

= –1500 – 75

= –1575

Bài 92 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:

a) (37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17)

b) (-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57)

Lời giải

a) (37 – 17) . (–5) + 23 . (–13 – 17)

= trăng tròn . (–5) + 23. (–30)

= (–100) + (–690) = –790.

b) (–57) . (67 – 34) – 67 . (34 –57)

= <(–57) . 67 – (–57 ) . 34> – (67 . 34 – 67 . 57)

= – (57 . 67) – <–(57 . 34)> – (67 . 34 – 67 . 57)

= – 57 . 67 + 57 . 34 – 67 . 34 + 67 . 57

= 67 . 57 – 57. 67 + 57 . 34 – 67 . 34

= 0 + 34 . (57 – 67)

= 34 . (–10) = –340

Bài 93 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8)

b) (-98).(1 – 246) – 246.98

Lời giải

a) (–4) . (+125) . (–25) . (–6) . (–8)

= <(–4) . (–25)> . <(+125) . (–8)> . (–6)

= (4 . 25) . <–(125 . 8)> . (–6)

= 100 . (–1000) . (–6)

= 100 . 1000 . 6 = 600 000

b) (–98) . (1 – 246) – 246 . 98

= (–98) . 1 – (–98) . 246 – 246 . 98

= –98 – <(–98) . 246 + 246 . 98>


= –98 – 0 = –98

Bài 94 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Viết các tích sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5)

b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)

Lời giải

a) (–5) . (–5) . (–5) . (–5) . (–5) = (–5)5

b) (–2) . (–2) . (–2) . (–3) . (–3) . (–3) = (–2)3 . (–3)3

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 95 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): phân tích và lý giải vì sao (-1)3 = -1. Gồm còn số nguyên làm sao khác nhưng mà lập phương của nó cũng bởi chính nó?

Lời giải

(–1)3 = –1 vì:

(–1)3 = (–1) . (–1) . (–1) = <(–1) . (–1)> . (–1) = 1 . (–1) = –1.

Ngoài ra còn có: 13 = 1; 03 = 0.

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 96 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:

a) 237.(-26) + 26.137

b) 63.(-25) + 25.(-23)

Lời giải

a) 237. (–26) + 26 .137

= – 237 . 26 + 26 . 137

= 26 . (–237 + 137)

= 26 . (–100) = –2600

b) 63 . (–25) + 25 . (–23)

= – 63 . 25 + 25 . (–23)

= 25. <–63 + (–23)>

= 25. (–86) = – (25.86) = –2150

Ngoài giải pháp trên, các chúng ta cũng có thể sử dụng laptop để đo lường từng phép tính.

Xem thêm: Bài Thể Dục Nhịp Điệu Có Tác Dụng Gì ? Có Nên Tập Aerobic Mỗi Ngày Không?

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 97 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): So sánh:

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) cùng với 0

b) 13.(-24).(-15).(-8).4 cùng với 0

Lời giải

a) Tích (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) tất cả bốn thừa số nguyên âm.

Do kia tích mang dấu dương.

Hay (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) > 0

b) Tích 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 có tía thừa số nguyên âm.

Do kia tích với dấu âm

Hay 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 Bài 98 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125).(-13).(-a) với a = 8

b) (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b cùng với b = 20

Lời giải

a) gắng a = 8 vào tích ta được:

a) a = 8 thì ta núm 8 vào vị trí của a trong biểu thức.

(–125) . (–13) . (–a)

= (–125) . (–13) . (–8)

= – (125 . 13 . 8)

= – (1000 . 13) = –13000

b) b = 20 thì ta thay 20 vào địa điểm của b trong biểu thức.

(–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . B

= (–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . Trăng tròn

= – (1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 20)

= – 2400

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 99 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): Áp dụng đặc điểm a(b – c) = ab – ac, điền số thích hợp vào ô trống:

*

Lời giải

Áp dụng tính chất phân phối a . (b – c) = ab – ac ta có:

*

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 100 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): cực hiếm của tích m.n2 cùng với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D bên dưới đây:

A. -18B. 18C. -36D. 36