Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

     Bạn đang xem: Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Sử dụng tính chất giao hoán (a+b=b+a), tính chất phối hợp ((a+b)+c=a+(b+c)), cùng qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: (- (-a) = a)

(- a + (-b) = - (a + b)) 


Lời giải chi tiết

a) ((–13 ) + (–15) + (–8))

(= – (13 + 15 + 8))

(= –36.)

b) (500 – (–200 ) – 210 – 100)

(= 500 + 200 – 210 – 100)

(= 500 + 200 – (210 + 100))

(= 700 – 310 = 390.)

c) (–(–129) + (–119) – 301 + 12)

(= 129 – 119 – 301 + 12)

(= (129 + 12) – (119 + 301))

(= 141 – 420) 

(= –279.)

d) (777 – (–111) – (–222) + 20)

(= 777 + 111 + 222 + 20)

(= (777 + 111 + 222) + 20)

(= 1110 + đôi mươi = 1130. )

thucdemcungban.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Giải Phương Trình Lượng Giác: Sin^4X + Cos^4X = 1/2Sin2X, Please Wait

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thucdemcungban.vn
Xem thêm: Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V, Tải Là Ba Điện Trở R

Cảm ơn các bạn đã sử dụng thucdemcungban.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thucdemcungban.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.