Bài 11 trang 63 sgk toán 8 tập 2

  -  

Tam giác(ABC) có(BC = 15cm.) trê tuyến phố cao(AH) lấy những điểm(I,, K) sao cho(AK = KI = IH.) Qua(I) và(K) vẽ những đường(EF // BC,, MN // BC) (h.17).a) Tính độ dài các đoạn thẳng(MN) và(EF.)b) Tính diện tích tứ giác(MNFE,) biết rằng diện tích s của tam giác(ABC) là(270cm^2.)


Hướng dẫn:

a) Áp dụng định lý Ta - lét vào tam giác.

b) Áp dụng công dụng bài tập 10.