Bài 1 Trang 96 Sgk Toán 8 Tập 2

     

a) Nếu(O) là trung điểm của đoạn(CB_1) thì(O) có là vấn đề thuộc đoạn(BC_1) xuất xắc không?

b)(K) là vấn đề thuộc cạnh(CD,) liệu(K) rất có thể là điểm thuộc cạnh(BB_1) giỏi không?

*


Gợi ý:

a)(BCC_1B_1)là hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 96 sgk toán 8 tập 2

b)(CD) và(BB_1) không cùng thuộc một phương diện phẳng.

Với hình hộp chữ nhật(ABCD.A_1B_1C_1D_1:)

a) Nếu(O) là trung điểm của đoạn(CB_1) thì(O) cũng chính là trung điểm của đoạn(C_1B) vì(CBB_1C_1) là hình chữ nhật bắt buộc hai đường chéo cánh có tầm thường một trung điểm.

Xem thêm: 135 Giây Bằng Bao Nhiêu Phút =, 135 Giây Bằng Bao Nhiêu Phútnam 2022

b)(K) là điểm thuộc cạnh(CD) thì(K) ko thuộc cạnh(BB_1) vì bốn điểm(C,, D, ,B,, B_1) không thuộc một khía cạnh phẳng.

Ghi nhớ:

Mỗi phương diện của hình vỏ hộp chữ nhật là các hình chữ nhật cần trên mỗi khía cạnh hình vỏ hộp chữ nhật tất cả đủ tính chất của hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Những Bức Tranh Vẽ Đề Tài Bảo Vệ Môi Trường Biển, Vẽ Tranh Đề Tài: Bảo Vệ Môi Trường Biển


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 1: Hình vỏ hộp chữ nhật khác • Giải bài bác 1 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy đề cập tên gần như cạnh... • Giải bài xích 2 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (ABCD.A_1B_1C_1D_1)là... • Giải bài 3 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Các kích cỡ của... • Giải bài xích 4 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2 xem hình 74a, các mũi tên...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
• Giải bài xích 1 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 2 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 3 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 4 trang 97 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12