Bài 1 Trang 94 Sgk Toán 10

     

Giải bài tập trang 94 bài xích 3 vết của nhị thức số 1 Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Xét dấu các biểu thức...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 94 sgk toán 10


Bài 1 trang 94 SGK Đại số 10

 Xét dấu những biểu thức: 

a) (f(x) = (2x - 1)(x + 3));

b) (f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3));

c)( f(x) = frac-43x+1-frac32-x;)

d) (f(x) = 4x^2– 1).

Giải

a) Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận: (f(x) 0) trường hợp (x frac12).

b) Ta lập bảng xét dấu 

*

( f(x) 0) cùng với (x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1)).

Xem thêm: Săn Tình ( Nhật Ký Tình Nhân Tân Ái Phương, Truyện: Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)

c) Ta có: (f(x) = frac-43x+1-frac32-x=frac5x+11(3x+1)(x-2))

Ta lập bảng xét dấu

*

(f(x)) không xác minh nếu (x = -frac13) hoặc (x = 2)

(f(x) 0) cùng với (x ∈ left ( -frac115;-frac13 ight )∪ (2; +∞)).

d) (f(x) = 4x^2– 1 = (2x - 1)(2x + 1)).

Xem thêm: Biểu Thức Còn Thiếu Của Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả Cùng Các Dạng Toán

Ta lập bảng xét dấu

*

(f(x) = 0) cùng với (x = pm frac12)

(f(x) 0) với (x ∈ left ( -infty ;-frac12 ight )∪ left ( frac12;+infty ight ).) 

Bài 2 trang 94 sgk đại số 10

Giải những bất phương trình

a) (frac2x-1leq frac52x-1;)

b) (frac1x+1

Bài 3 trang 94 sgk đại số 10

Giải những bất phương trình

a) (|5x - 4| ≥ 6);

b) (left | frac-5x+2 ight | & Leftrightarrow (5x - 4)^2 ge 6^2 Leftrightarrow (5x - 4)^2 - 6^2 ge 0 cr & Leftrightarrow (5x - 4 - 6)(5x - 4 + 6) ge 0 cr và Leftrightarrow (5x - 10)(5x + 2) ge 0 cr} )

Bảng xét dấu:

*

Từ bảng xét dấu mang lại tập nghiệm của bất phương trình:

(T =left( - infty ; - 2 over 5 ight> ∪ <2; +∞)).

b) (left | frac-5x+2 ight | và Leftrightarrow 5 over & Leftrightarrow 2|x + 2| - |x - 1| > 0 ext (1)cr} )