Báo cáo tóm tắt đánh giá nhu cầu hỗ trợ người bán dâm và tính phù hợp với mô hình thì điểm từ 2011 - 2013
Mã sách: GEN - 347
Báo cáo tóm tắt đánh giá nhu cầu hỗ trợ người bán dâm và tính phù hợp với mô hình thì điểm từ 2011 - 2013
Tác giả:
Nguồn: PLAN
Năm xuất bản: 0
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 11
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Đánh giá nhu cầu hỗ trợ của người bán dâm và tính phù hợp với mô hình thí điểm từ 2011 – 2013 do Cục PCTNXH thực hiện năm 2013 với sự hỗ trợ của Tổ chức Plan tại Việt Nam. Hoạt động đánh giá này nhằm hỗ trợ thực hiện hóa các cam kết giữa hai bên trong hoạt động xây dựng chính sách đồng thời cung cấp những cơ sở quan trọng phục vụ cho việc xây dựng chính sách cũng như tổ chức chỉ đạo, triển khai công tác hỗ trợ người bán dâm trong bối cảnh Việt Nam không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm theo Luật xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên
Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0