Định kiến giới tiềm ẩn trong tiếp thị và gia đình
Mã sách: GEN - 394
Định kiến giới tiềm ẩn trong tiếp thị và gia đình
Tác giả:
Nguồn: CSAGA, Oxfam
Năm xuất bản: 2011
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 8
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Để đẩy mạnh truyền thông xoá bỏ các định kiến giới, chúng ta cần phải nỗ lực ở nhiều phương diện trong đó đặc biệt là khả năng nhạy cảm để tránh xa vào lối thông tin củng cố cho những quan niệm lạc hậu về giới. Trên cơ sở những cứ liệu từ Tiếp thị & Gia đình, bản tin này sẽ chia sẻ cùng các phóng viên và người làm báo một số kiến thức thực tiễn góp phần khắc phục phần nào những khó khăn trong việc tăng cường nhạy cảm giới trong sản phẩm truyền thông.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Hình ảnh phụ nữ ...

Lê Thị Nhâm Tuyết

Miễn phí

Nghiên cứu nguồn ...

Richard Hugman, ...

Miễn phí

Urban Poor ...

Miễn phí

Gender-based ...

Miễn phí

Báo cáo tổng kết ...

Save the Children ...

Miễn phí

Kế hoạch hành ...

Nguyễn Minh Quý

Miễn phí

Cải thiện chất ...

Khuất Thị Hải ...

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0