Nhạy cảm giới trong ngôn ngữ báo chí
Mã sách: GEN - 390
Nhạy cảm giới trong ngôn ngữ báo chí
Tác giả:
Nguồn: CSAGA, Oxfam
Năm xuất bản: 2011
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 8
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Tiêu đề bản tin này không nhằm mặc định rằng chỉ có ngôn ngữ của báo in mới cần nhạy cảm giới. Với tư cách là một hệ thống tín hiệu chuyển tải các thông điệp, ngôn ngữ trong bất kỳ loại hình báo chí nào cũng đều giữ một vai trò quan trọng. Từ góc nhìn về giới, ngôn ngữ còn được coi là một trong những phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc phản ánh chính xác thông tin. Nhưng đối với ngôn ngữ báo in - nơi các định kiến, khuôn mẫu tiêu cực về giới có thể tồn tại ở những dạng thức không dễ nhận ra, chúng tôi muốn cùng các nhà báo tập trung rà soát kỹ lưỡng, chuyên sâu hơn để loại bỏ những ngôn từ thiếu nhạy cảm giới gây tác hại lâu dài tới nhận thức của công chúng cũng như đời sống xã hội.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên
Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0