Luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 - 2020
Mã sách: GEN - 407
Luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 - 2020
Tác giả:
Nguồn: UNFPA
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 28
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng giữ vị trí quan trọng. Để chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tính xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên. Với mục đích phổ biến rộng rãi Luật thanh niên và chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên hợp quốc đã biên soạn và phát hành cuốn tài liệu bằng tiếng việt và tiếng anh giới thiệu về Luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Mời bạn đón đọc.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Tác động kinh tế ...

Nguyễn Thị Bích ...

Miễn phí

"Vì đây là căn ...

Khuất Thu Hồng, ...

Miễn phí

Đối xử bình đẳng ...

Vương Thị Hanh

Miễn phí

Thực hiện bình ...

Vương Thị Hanh

Miễn phí

Understanding ...

Kamla Bhasin

Miễn phí

Tác động kinh tế ...

Nguyễn Thị Bích ...

Miễn phí

Hòa giải ở cơ sở

Nguyễn Phương Thảo

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0