Chuẩn bị cho tương lai: Các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam
Mã sách: GEN - 426
Chuẩn bị cho tương lai: Các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam
Tác giả: Naila Kabeer, Trần Thị Vân Anh, Vũ Mạnh Lợi
Nguồn: Ngân hàng thế giới, Liên hợp quốc tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 47
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Cuốn tài liệu được bố cục làm ba phần: Phần một thảo luận về vấn đề giới trong bối cảnh của những thay đổi kinh tế, chính trị và xã hội ở Việt Nam. Phần 2 sẽ trình bày về năm lĩnh vực ưu tiên được xác định trên cơ sở những tham vấn và tham khảo tài liệu hiện có. Một tập hợp những vấn đề liên ngành liên quan đến cả năm lĩnh vực ưu tiên được thảo luận ở phần ba. Phụ lục 1 liệt kê một số vấn đề cũng được đề cập đến trong các cuộc tham vấn nhưng không đưa vào danh sách ưu tiên và có giải thích nguyên nhân vì sao những vấn đề này không được đưa vào danh sách ưu tiên. Trong phụ lục 2 chúng tôi phác thảo một chương trình nghiên cứu nhằm củng cố cơ sở phân tích chính sách bình đẳng giới, xóa bỏ các khoảng cách và khuyến nghị những phương hướng mới.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên
Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0