Mã sách: SRH - 121
Tình dục an toàn và công tác truyền thông ở Đông Nam Á
Tác giả: TS. Phạm Đình Huỳnh, Ths. Nguyễn Thị Đào, Bsỹ Lê Minh Giang
Nguồn: Design Plus. Quỹ Rockefeller
Năm xuất bản:
Ngôn ngữ:
Số trang: 57
Chủ để: Sức khỏe sinh sản & Tình Dục.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Nội dung gồm 8 phần: 1. Bối cản đất nước: Những thuận lợi và trở ngại,.. 2. Khái quát về công tác truyền thông. 3. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. 4. Định nghĩa các thuật ngữ. 5. Quan niệm của giới truyền thông về tình dục. 6. Những xu hướng đưa tin trên báo - Phân tích định lượng. 7. Phân tích định tính. 8. Kết luận và khuyến nghị.
  • Để lấy bản cứng bạn vui lòng liên hệ với tổng đài 1900.599.930 để được trợ giúp.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Giới và tình dục ...

Dương Công Thành, ...

Miễn phí

Formative ...

Miễn phí

Hỗ trợ người bị ...

Nguyễn Vân Anh, ...

Miễn phí

Rethingking ...

Miễn phí

Tình dục an toàn ...

TS. Phạm Đình ...

Miễn phí

Nghiên cứu về mua ...

Trần Thi Hằng, ...

Miễn phí

Getting to scale ...

Janet Smint, ...

Miễn phí

Tài liệu hướng ...

Hoàng Thị Kim ...

Miễn phí

Thực hiện bình ...

Vương Thị Hanh

Miễn phí

Đánh giá tình ...

WB, ADB, DFID, ...

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0