Mã sách: GEN -167
Thúc đẩy sự thay đổi: Cơ sở cho lồng ghép Giới- Chương trình bình đẳng Giới khu vực Đông Nam Á (SEAGEP)
Tác giả:
Nguồn:
Năm xuất bản:
Ngôn ngữ:
Số trang: 52
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Lồng ghép Giới ngày càng được thừa nhận là một chiến lược cần thiết để nâng cao tác động của các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng Giới. Tài liệu này muốn cung cấp tới bạn đọc một số thông tin cơ bản về khái niệm lồng ghép Giới; một số đề xuất để các bộ máy quốc gia về phụ nữ có thể tư vấn cho Chính phủ; một số ví dụ về sự liên kết ở các cấp độ trong quá trình lồng ghép Giới; và một số công cụ thực tế để lồng ghép Giới. Tài liệu gồm 6 chương như sau: Chương 1: Lồng ghép Giới Chương 2: Cơ cấu, vai trò và nhiệm vụ của bộ máy quốc gia về phụ nữ Chương 3: Hợp tác với Chính phủ để tạo ra sự thay đổi Chương 4: Các công cụ lồng ghép Giới Chương 5: Các Bộ máy quốc gia về phụ nữ trong lồng ghép Giới Chương 6: Tăng cường năng lực lồng ghép Giới
  • Để lấy bản cứng bạn vui lòng liên hệ với tổng đài 1900.599.930 để được trợ giúp.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Cải thiện chất ...

Khuất Thị Hải ...

Miễn phí

Trẻ em đường phố ...

Nguyễn thu Hương, ...

Miễn phí

Gender equality ...

SIDA

Miễn phí

Là người đồng ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Giới trong "Chiến ...

Bùi Thị Kim

Miễn phí

Youth-adult ...

Miễn phí

Giới và tình dục ...

Trương Tấn Minh, ...

Miễn phí

Tìm hiểu hành vi ...

Toni Cavanagh ...

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0