Báo cáo đánh giá về nghề nghiệp và trả công giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc ngang nhau
Mã sách: GEN - 357
Báo cáo đánh giá về nghề nghiệp và trả công giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc ngang nhau
Tác giả: nhiều tác giả
Nguồn: MDG - F
Năm xuất bản: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Số trang: 89
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chênh lệch về giới cũng như các khía cạnh kinh tế, xã hội và pháp lý của việc mang lại cơ hội, đối xử bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp và trả lương công bằng giữa nam giới và nữ giới trong thị trường lao động Việt Nam. Mời các bạn đón đọc!
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Chuẩn bị cho ...

Naila Kabeer, ...

Miễn phí

Recent change in ...

UNFPA

Miễn phí

Sân khấu tương ...

Shikha Ghildyal

Miễn phí

Report Rapid ...

Nguyễn Vân Anh

Miễn phí

Giới và Bình đẳng ...

Vương Thị Hanh, ...

Miễn phí

Men on Men

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0