UNFPA state of world population 2008
Mã sách: GEN - 99
UNFPA state of world population 2008
Tác giả:
Nguồn: UNFPA
Năm xuất bản:
Ngôn ngữ:
Số trang: 44
Chủ để: Giới.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: As a fundamental part of people's lives, culture must be integrated into development policy and programming. "The State of World Population 2008" report from UNFPA shows how this process works in practice. This press kit encloses: Letter to the Editor, "The State of World Population 2008" report, "The State of World Population 2008 Youth Supplement", Press summary of the report and a shorter version of it in Vietnamese
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Viet Nam Children ...

Le Bach Duong

Miễn phí

Study on ...

Miễn phí

Sweden's ...

Peter Aggleton

Miễn phí

Trẻ có hội chứng ...

Hiệu đính Đỗ Thuý ...

Miễn phí

Non-Violence in ...

Jean-Marie Muller

Miễn phí

Bất bình đẳng xã ...

Chales E.Hurst

Miễn phí

Hướng dẫn đưa nội ...

ThS. Nguyễn Thị ...

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0