Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người
Mã sách: HR - 17
Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người
Tác giả:
Nguồn: United Nations Viet Nam
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 24
Chủ để: Tài liệu khác.
Giá: Miễn phí
Tóm tắt: Phương pháp xây dựng và thực hiện chương trình dựa trên cơ sở quyền con người là phương pháp tiếp cận trong đó dành sự quan tâm như nhau giữa một bên là nội dung hoạt động và bên kia là cách thức thực hiện các hoạt động đó. Cùng hướng tới đạt được những mục tiêu giống như các chương trình phát triển khác hiện đang được sử dụng (thí dụ như Các mục tiêu Thiên niên kỷ) nhưng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người khác biệt ở chỗ không chỉ quan tâm tới việc đạt được mục tiêu mà còn quan tâm thích đáng tới quy trình, cách thức được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đó.
Sách mới

Nghiên cứu về ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Xoạc cẳng đợi mùa ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Đánh giá giới tại ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Người đồng tính ...

TS: Phạm Quỳnh ...

Miễn phí

Báo cáo phát ...

0

Miễn phí

Chính sách luật ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Báo cáo đánh giá ...

nhiều tác giả

Miễn phí

Quyền được gắn ...

Kees Waaldijk

Miễn phí

Lời khuyên dành ...

Nguyễn Trọng An, ...

Miễn phí

Báo cáo tổng quan ...

Bùi Thị Thu Hà, ...

Miễn phí

Giới tăng cường ...

Phạm Quỳnh Phương

Miễn phí

Sách ngẫu nhiên

Hình ảnh phụ nữ ...

Hà Thị Minh Khương

Miễn phí

Men and ...

Synergy ...

Miễn phí

Gender equality ...

Ruth Dixon Mueller

Miễn phí

Living up to ...

Nhóm tác giả tổ ...

Miễn phí

Phòng chống buôn ...

Nguyễn Thị Hoài ...

Miễn phí

Giám sát Lồng ...

Bs. Nguyễn Đình ...

Miễn phí

Bình đẳng giới, ...

Trần Thị Vân Anh, ...

Miễn phí

Nơi bạn đang sinh sống:
Thương hiệu tư ván tâm lý tình cảm đầu tiên tại Việt nam (1996)   |  Giao diện tốt nhất dành cho điện thoại: m.thucdemcungban.vn
 
logo-linhtam.png  logo-mthucdem.png  logo-anhngutre.png  logo-hentocdo.png  logo-hentocdo.png

Copyright © THỨC ĐÊM CÙNG BẠN 2011

TƯ VẤN QUA CHAT
Enter gửi tin nhắn
Enter xuống dòng
0